Czas na ósmoklasistów!

Czas na ósmoklasistów!
Podczas egzaminów, oprócz członków komisji, na terenie szkoły będą przebywać też nauczyciele rezerwowi, którzy przypilnują czy uczniowie stosują się do wytycznych - mówi dyrektorka SP w Zasani Renata Piekarz. Fot. archiwum Renaty Piekarz

W miniony poniedziałek rozpoczęły się matury, a już w przyszłym tygodniu, 16 czerwca, do egzaminacyjnych zmagań przystąpią ósmoklasiści. Najpierw zmierzą się z językiem polskim, później z matematyką, a w trzeci dzień zdawać będą język obcy.

Wytyczne, zgodnie z którymi mają zostać przeprowadzone egzaminy ósmoklasistów są takie, jak w przypadku organizacji matur. Uczniowie m.in. przed wejściem na salę muszą zdezynfekować dłonie, mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia miejsca oraz zachować między sobą odległość minimum 1,5 metra.

W gminie Myślenice do egzaminów ósmoklasistów przystąpi w tym roku 402 uczniów z 19 szkół podstawowych. O przygotowaniach do ich przeprowadzenia porozmawialiśmy z dyrektorami szkół podstawowych w Myślenicach nr 4 i w Zasani oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini. - W naszej szkole mamy 7 ósmoklasistów. Dzięki tej niewielkiej liczbie łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo uczniów - mówi Renata Piekarz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Zasani. - Przygotowane są dwie sale egzaminacyjne, w jednej z nich egzaminy zdawać będzie jeden uczeń, który ma wydłużony czas zdawania, a w drugiej pozostali. Oczywiście zadbamy o wymagany dystans między ławkami, środki dezynfekujące - wyjaśnia dyrektorka. W szkole w Zasani, oprócz nauczycieli zasiadających w komisjach, będą też nauczyciele rezerwowi stacjonujący przed salami, którzy będą pilnować przestrzegania zasad przez uczniów. W sumie nad przebiegiem egzaminu czuwać będzie dziewięć osób.

W Zasani trwają, podobnie jak w innych szkołach podstawowych, konsultacje dla ósmoklasistów. - Wszystko przebiega zgodnie z planem, uczniowie chętnie uczestniczą w konsultacjach, a że jest ich tylko siedmiu, to możemy prowadzić je w jednej grupie - podkreśla nasza rozmówczyni.

Komisja i dyżury

W Zespole Placówek Oświatowych w Drogini do egzaminów ósmoklasistów przystąpi 14 uczniów. - Zdawać będą w dwóch salach - w jednej 4 uczniów mających dłuższy czas zdawania, a w drugiej pozostała dziesiątka. Oczywiście, zachowany zostanie między nimi określony dystans, zapewnione będą środki dezynfekujące - tłumaczy dyrektor Jarosław Pietrzak. Zaplanowane zostały trzyosobowe komisje, a na korytarzach pojawią się dodatkowo nauczyciele dyżurujący nadzorujący przestrzeganie przez uczniów obowiązujących zasad oraz pomagający w nagłych sytuacjach.

Już podczas konsultacji (prowadzonych w dwóch siedmioosobowych grupach), ósmoklasistom ze szkoły w Drogini przekazywane były informacje odnośnie organizacji egzaminu i wytycznych, do których muszą się zastosować.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach liczba ósmoklasistów wynosi 17. - Zorganizujemy egzaminy zgodnie z wytycznymi. Zachowamy dystans społeczny, zapewnimy środki dezynfekujące, będziemy mierzyć temperaturę wszystkim osobom wchodzących na teren szkoły. Uczniów rozdzielimy na kilka sal, które będą na bieżąco dezynfekowane - wymienia dyrektorka Ewa Leśniak. Komisje egzaminacyjne liczyć będą po 3 osoby.

Dyrektorkę zapytaliśmy również o konsultacje dla ósmoklasistów. - Cieszą się one dużym zainteresowaniem, dla bezpieczeństwa prowadzimy je w grupach, oczywiście z zachowaniem dystansu - odpowiada.

Wyniki egzaminów ósmoklasistów ogłoszone zostaną do 31 lipca.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).