Czas na podsumowanie, czas na nowy zarząd

Czas na podsumowanie, czas na nowy zarząd
Fot. M. Stoszek

Pięć lat to spory kawałek czasu, jednak dla strażaków ochotników czas płynie inaczej, zawsze zwarci i gotowi nieść pomoc czasu nie liczą, tak przeleciało pięć lat. W niedzielę 11 lipca w strażnicy OSP w Borzęcie, druhowie z miasta i gminy Myślenice spotkali się, aby podsumować minione pięć lat i wybrać nowy zarząd.

Na zebraniu oprócz druhów ochotników, przybyli poseł Władysław Kurowski, radny Sejmiku Małopolskiego Robert Bylica, burmistrz Jarosław Szlachetka, wicestarosta Rafał Kudas, wiceprzewodniczący rady powiatu Maciej Ostrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Jan Podmokły, Komendant miejsko-gminny OSP w Myślenicach Waldemar Pachoń, Komendant KP PSP w Myślenicach, bryg. Sławomir Kaganek, bryg. Roman AJCHLER, kierownik biura zarządzania kryzysowego Jacek Warzecha.

Na początku zebrania wręczone zostały odznaczenia „ Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej”, otrzymali je: burmistrz Jarosław Szlachetka, Adam Surówka, Jerzy Bałucki, Piotr Mitana, Jan Kantor, Mieczysław Burkat, Andrzej Grzybek, Sławomir Strzelec, Józef Mardaus, Józef Rykała, Bogusław Żyła, Tadeusz Górka, Kazimierz Bielski, Tomasz Wójtowicz.

Następnie odczytane zostały sprawozdania obrazujące działania w mijających pięciu latach kadencji zarządu.

Zachodzące zmiany, z jakimi mieliśmy do czynienia w mijającej kadencji, pojawienie się nowych możliwości, pozyskanie środków finansowych na działalność operacyjną OSP, ale także nowe obowiązki przypisane działalności OSP miały duży wpływ na całokształt działalności OSP w gminie Myślenice. Z roku na rok widzimy zmiany związane z funkcjonowaniem OSP. Mają na to bezpośredni wpływ nowo pojawiające się zagrożenia, niebezpieczeństwa, kataklizmy, z którymi muszą zmierzyć się zastępy ratowników działające w strukturach OSP. Przy tej okazji należy podkreślić duże zaangażowanie druhen i druhów strażaków zarówno przy akcjach ratowniczych jak i codziennym dbaniu o sprzęt, dbałości o wyszkolenie, udział w ćwiczeniach, turniejach, zawodach, uroczystościach państwowych czy kościelnych. Od ponad półtora roku OSP borykają się z niespotykaną dotąd sytuacją pandemiczną, która ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie OSP. Wiele uroczystości związkowych się nie odbyło państwowych jak i kościelnych. W bardzo dużym stopniu zostały ograniczone dochody OSP, jak na przykład wynajem sali pod różnego rodzaju uroczystości. Należy w tym miejscu podkreślić, iż pomimo tylu ograniczeń, zakazów i nakazów OSP poradziły sobie w sposób nadzwyczajny z tą sytuacją. Wszystkie zachowały gotowość bojową, roznosiły ulotki o szczepieniach czy obsługiwały punkt szczepień w Myślenicach.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach, zarówno poseł Władysław Kurowski, jak i radny wojewódzki Robert Bylica, podziękowali druhom za ich ciężką i ofiarną służbę oraz zapewnili o swoim wsparciu i pomocy we wszelkich działaniach służących rozwojowi jednostek OSP. Również burmistrz Jarosław Szlachetka, dziękując strażakom za ich trud, zapewnił, że drzwi w Urzędzie Miasta są dla strażaków zawsze otwarte na ich sprawy i problemy, które wspólnie staramy się rozwiązywać. Zapewnił o wsparciu ze swojej strony jak i ze strony Rady Miejskiej.

Następnie nastąpiła chwila, na którą wszyscy czekali - wybór nowego zarządu. Na kolejną, pięcioletnią kadencję wybrani zostali: Prezes Waldemar Pachoń, Wiceprezes Jan Kantor, Wiceprezes Marek Gubała, Komendant Roman Ajchler, Skarbnik Jan Litwa, Sekretarz Bogusław Żyła, oraz Członkowie Zarządu Marian Ćwierz, Łukasz Słowik,

Z nowo wybranym Zarządem ściśle współpracować będą Jarosław Szlachetka - Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Jan Podmokły - Przewodniczący Rady Miejskiej, Jacek Warzecha - Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Maciej Ostrowski.

Przed nowym Zarządem i jego współpracownikami pięć lat trudnej wspólnej pracy w trosce o dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich.

Życzymy, aby w kolejnych latach odpowiedzialnej służby święty Florian otaczał opieką druhów ochotników, aby ich służba była bezpieczna dla dobra nas wszystkich.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.