Czekamy na przyłączenie gminy Wiśniowa i miasta Mszana Dolna do LGD Ziemi Myślenickiej

Czekamy na przyłączenie gminy Wiśniowa i miasta Mszana Dolna do LGD Ziemi Myślenickiej

W dniu 11 marca br. mija termin na przyłączenie się gmin do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej. W styczniu br. LGD ziemi Myślenickiej zawarło z Zarządem Województwa Małopolskiego tzw. umowę ramową, to jest umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).

Dzięki tej umowie z zapewnioną rekordową kwotą ponad 36 mln zł mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy lub samorządy będą jeszcze w tym roku mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich pomysłów. Już we wrześniu tego roku zaplanowane są pierwsze nabory wniosków! Aby to było jednak możliwe, musi być spełniony bardzo ważny formalny wymóg z tejże umowy. Do dnia 11 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego muszą być dostarczone dokumenty potwierdzające członkostwo wszystkich gmin objętych LSR. Teren LGD Ziemi Myślenickiej, objęty Lokalną Strategią Rozwoju to gminy: Lanckorona, Sułkowice, Myślenice, Pcim, Wiśniowa, Raciechowice, Lubień, Tokarnia, Mszana Dolna Miasto, Gmina Mszana Dolna oraz Gmina Niedźwiedź. 7 z tych gmin są członkami założycielami. Do dnia podpisania umowy ramowej członkami nie były jeszcze: Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź oraz Gmina Wiśniowa. Na obecną chwilę uchwały podjęły: Gmina Mszana Dolna oraz Gmina Niedźwiedź. W tym tygodniu planowane są sesje rad gmin: Mszana Dolna Miasto (6.03.2024) oraz Wiśniowa (8.03.2024).

- Mam nadzieję, że radni z tych dwóch gmin, których jeszcze brakuje, podejmą słuszną decyzję i że dzięki temu przyłączą się do naszej LGD i umożliwią społecznościom lokalnym korzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER. Zarząd i pracownicy LGD Ziemi Myślenickiej prowadzą działania zmierzające do zachęcania gmin do przystąpienia do LGD poprzez szereg rozmów, spotkań, w tym na komisjach rad gmin, by jak najpełniej poinformować o merytorycznych uwarunkowaniach zarówno zakresu naszej Strategii, jak i ewentualnych konsekwencjach nie przełączenia się do LGD Ziemi Myślenickiej - komentuje prezes LGD Ziemi Myślenickiej Bogusław Stankiewicz i odnosi się także do szkodliwych inicjatyw podejmowanych przeciwko uruchomieniu pomocy finansowej dla mieszkańców:

- Wyrażam oburzenie co do działań, które podejmują osoby takie jak pan Kazimierz Dąbrowski z LGD, który przegrał z nami konkurs. Działania, które podejmują tego typu osoby mogą pozbawić nas wszystkich tak ogromnych i potrzebnych środków na rozwój.

Brak decyzji którejkolwiek z tych dwóch gmin o przystąpieniu do LGD Ziemi Myślenickiej spowoduje rozwiązanie umowy ramowej z LGD Ziemi Myślenickiej, a co za tym idzie uniemożliwienie społecznościom lokalnym skorzystanie jeszcze w tym roku z dotacji w ramach LSR. To także skutecznie opóźni ten proces, utrudni, a nawet uniemożliwi społecznościom 11 gmin skorzystanie ze środków LEADER w ramach perspektywy finansowej na lata 2023-2027.

WR