Czy nowy wójt będzie miał pod górkę?

Czy nowy wójt będzie miał pod górkę?

Czwarta kadencja wójta Lubnia Kazimierza Szczepańca może być jego najtrudniejszą w karierze. Wprowadził do rady tylko 5 swoich radnych z KWW Samorządna Gmina, stąd nie dziwi fakt, że jej przewodnictwem podzielili się pozostałe dwa komitety: KW Prawo i Sprawiedliwość i KWW Czas na zmiany. Czy to już formalna koalicja? Czas pokaże

Inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Gminy Lubień odbyła się 21 listopada, a rozpoczął ją radny senior Franciszek Burtan. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Zofia Gruszkowska odczytała protokół z wyborów i wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym odbyło się ślubowanie.

Następnie radni dokonali wyboru komisji skrutacyjnej i rozpoczęto wybory prezydium. Na stanowisko przewodniczącego rady zgłoszono dwóch kandydatów: Wiesława Słowiaka (KW Prawo i Sprawiedliwość) i Jana Śmiałka (KWW Czas Na Zmiany). W tajnym głosowaniu większością głosów (10 „za”, 5 „przeciw”) zwyciężył Jan Śmiałek.

Na stanowisko wiceprzewodniczącego zgłoszono również dwóch kandydatów: Czesława Słowiaka (KW Prawo i Sprawiedliwość) i Bogusława Rekuckiego (KWW Samorządna Gmina). Większością głosów (8 „za”, 7 „przeciw”) wygrał ten pierwszy.

Następnie ślubowanie złożył wójt Kazimierz Szczepaniec. W pierwszych słowach po zaprzysiężeniu podziękował wyborcom za zaufanie: - Chcę zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, aby nasza gmina rozwijała się dalej, aby mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Deklaruję pełną współpracę z radnymi, wszystkimi organizacjami i mieszkańcami. Liczę na waszą pomoc i współpracę. Dziękuję za poparcie mojej osoby, za wybór na wójta i proszę wszystkich o pomoc - mówił.

Skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023: KW Prawo i Sprawiedliwość: Czesław Słowiak (wiceprzewodniczący, stoi czwarty z prawej), Paulina Róg, Wiesław Słowiak, Małgorzata Nowak, Magdalena Pawlik, Franciszek Burtan, Krzysztof Prośniak; KWW Samorządna Gmina: Paweł Żurek, Andrzej Bala, Maria Szczepaniec, Bogusław Rekucki, Anna Mońko; KWW „Czas na zmiany”: Jan Śmiałek (przewodniczący, stoi pierwszy z lewej), Andrzej Masłowski, Jan Kołpak

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)