Dajmy młodym siłę

Miasto 29 stycznia 2019 Wydanie 04/2019
Dajmy młodym siłę

Gmina Myślenice ubiega się o dofinansowanie na realizację programu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży oraz zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy

Od kilku tygodni w straży miejskiej trwają intensywne prace nad konstrukcją projektu wpisującego się w realizację największego profilaktycznego rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2019-2020.

Na kilka dni jeszcze przed tragicznymi wydarzeniami gdańskimi rozpoczęto nakręcanie spotu filmowego z udziałem znanych sportowców, młodzieży z Teatru im. Kardynała Karola Wojtyły, dziennikarzy, przedstawicieli klubów, stowarzyszeń, instytucji publicznych i pozarządowych, funkcjonariuszy straży miejskiej i policji.

Tym spotem zainicjowano, a następnie wyznaczono kierunki działania gminnego programu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży pod nazwą „Dajmy młodym siłę”.

- Zależy nam na tworzeniu społecznej koalicji zwiększającej świadomość i wrażliwość naszego społeczeństwa w zakresie zapobiegania oraz przeciwdziałania praktykom hejterswa, nienawiści, agresji w sieci i poza nią. Potrzebna jest edukacja i realna praca w środowisku szkolnym i rodzinnym od wczesnych lat edukacyjnych - tłumaczy Tomasz Burkat komendant straży miejskiej.

- Dlatego zakreślając ramy tematyczne programu wychodzimy z przekonania, że drogą do odnowienia więzi społecznych oraz przygotowaniem do twórczego i czynnego uczestnictwa w życiu zbiorowym jest edukacja, profilaktyka widziana z szerszej, społeczno-kulturowej perspektywy. Dlatego w gminnym programie przedstawiono wiele ciekawych pomysłów na działania w różnych dziedzinach aby mobilizująco wpłynąć na ludzi młodych i pobudzić społeczeństwo do sprzeciwienia się mowie nienawiści i idącej w ślad za nią agresji, wrogości, cyberprzemocy czy szkolnego prześladowania. W programie uwzględniono m.in. nagranie spotu filmowego, przeprowadzenie debaty społecznej z udziałem młodzieży i ekspertów w tym akceptowalnego przez młodzież tzw. idol-fan, warsztatów profilaktycznych dla kadry nauczycielskiej i dla dzieci w szkołach. Nie zabraknie również rywalizacji tematycznej na organizowanych konkursach z nagrodami: teatralnego, plastycznego i fotograficznego oraz międzynarodowej konferencji naukowej i wspólnego marszu - przekonuje komendant.

- Oczekując na rozstrzygnięcie dofinansowania rządowego programu planowane jest przeprowadzenie inwestycji powstania ,,muralu” artystyczno-historycznego przy głównej alteri komunikacyjnej w Myślenicach. Akcja art graffiti „Rrazem zamalujmy hejt” to bardzo oczekiwana przez naszą społeczność lokalną inwestycja. Dotarcie do młodych w ich języku - języku „grafitti” gwarantuje, że treści, które zostaną przekazane będą dla nich przyswajalne. Treści te będą edukować nawiązywać do kultury i historii miejsca w którym żyjemy, mieszkamy i poruszamy się. Olbrzymim wsparciem dla projektu nie będzie tylko wymiar instytucjonalny, pozyskanych partnerów lecz realny udział dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych wolontariuszy w kreowaniu tych zadań - dodaje.

Gmina Myślenice będzie również składać wniosek do MSWiA na realizację zadania związanego z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy z programu Razem Bezpieczniej 2019. Tytuł myślenickiego programu to „ Profilaktyka uzależnień a komplementarny wychowawca, nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą” To program rozwijający kompetencje nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania negatywnym skutkom potencjalnych zagrożeń związanych z sięganiem przez młodzież po narkotyki i dopalacze. To tworzenie wspólnego dzieła wzmacniającego więzi międzyinstytucjonalne i międzypokoleniowe. To wreszcie rozbudzanie pasji wśród młodych ludzi, którzy zaufali mądrym nauczycielom wskazującym dobrą jakość życia, indywidualność kontaktu oraz pozytywną relacje - przekonuje kierownik straży miejskiej Andrzej Kobiałka

Cały program oparty jest na nauczycielach - liderach szkolnych, wybranych w „Plebiscycie życzliwości” poszerzaniu wiedzy dyrekcji, pedagogów, wzmocnienia kompetencji miękkich uczniów biorących udział aktywnie w warsztatach w szkole i poza nią. „Trudny uczeń, klasa oraz rodzic we współczesnej szkole, czyli jak skuteczne rozmawiać i wyzwalać ukryte dobro” to warsztaty dla kadry nauczycielskiej i nie tylko. Koncert hip-hopu połączony z wykładami profilaktyczno-motywacyjnymi to forma spotkania młodzieży z fan - idolem zwiększająca świadomość uczestników na zagrożenia jakie stwarza przyjmowanie nowych środków psychoaktywnych.

Spotkanie młodzieży w trakcie koncertu ze znanymi sportowcami zachęci ich do podejmowania wyboru wartości sprzyjających zdrowemu trybowi życia. ,,Jesteśmy Czyści” to gra terenowa skupiająca uwagę uczestników na kreatywnym pokonywaniu porażek, wzmacniając ich kompetencje miękkie. Realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania, którego rozstrzygnięcie spodziewane jest od maja bieżącego roku.