Dalin partnerem Wisły Kraków

Sport 13 czerwca 2013 Wydanie 20/2013
Dalin partnerem Wisły Kraków
Dalin partnerem Wisły Kraków

Na stadionie Wisły Kraków 2 czerwca została zawarta umowa partnerska pomiędzy Dalinem Myślenice i Wisłą Kraków SA. Z ramienia Dalinu umowę sygnowali prezes zarządu Zbigniew Lijewski i wiceprezes ds. piłki nożnej Mirosław Senderski, natomiast Wisłę Kraków reprezentował prezes zarządu Jacek Bednarz.

Zawarta umowa określa zasady współpracy pomiędzy obydwoma klubami w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. Zgodnie z umową drużyny Dalinu będą brały udział w tworzonych przez Wisłę Kraków projektach dotyczących szkolenia i edukacji dzieci i młodzieży oraz korzystały ze sprzętu sportowego przekazywanego przez Wisłę.

Zawodnicy Dalinu będą mieli szerokie możliwości udziału w organizowanych przez Wisłę Kraków treningach, testach, meczach, obozach przygotowawczych i innych inicjatywach. Trenerzy zatrudnieni w Klubie Sportowym Dalin będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności na specjalnie organizowanych przez Wisłę zajęciach szkoleniowych. Utalentowani zawodnicy Dalinu będą w przyszłości przechodzić do Wisły Kraków na podstawie oddzielnych umów, a wysokość ekwiwalentu za szkolenie będzie uzależniona od gry w I drużynie Wisły Kraków.