Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Zajęcia, koncerty, spektakle kilku nieźle zapowiadających się zespołów artystycznych sprawiły, że myślenicki Dom Kultury przy ul. M. Reja już w pierwszych latach swojej działalności – pomimo niewygód i ciasnoty – zaczął tętnić zżyciem i atmosferą prężnej pracy. Na niewielkiej scenie ówczesnego PDK zaczęły odbywać się pierwsze próby kilku zespołów teatralnych. Przewodnikami tych formacji byli m.in. aktorzy scen krakowskich – Krystyna Borowicka, Ludmiła Horbacka i Karol Podgórski – aktor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie będący jednocześnie nauczycielem przedmiotu „Teatr świetlicowy” w Państwowym Liceum Kulturalno-Oświatowym (Kraków). Rok 1956 wieńczy z wielkim powodzeniem – w obsadzie osób dorosłych – spektakl najwybitniejszego komediopisarza polskiego – Aleksandra Fredry pt. „Śluby panieńskie”. Z tą chwilą na firmamencie kultury teatralnej Myślenic zaczęły się pojawiać kolejne zespoły i zdarzenia niebagatelnego formatu i rozgłosu.