Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Występowali zarówno w Krakowie, jak i w Myślenicach dając świadectwo swojej pasji, miłości do tradycji i krainy swoich przodków. Zespół Polonez Polish Arts Ensemble, który zawitał w nasze strony w połowie 1995 roku, nie tylko koncertował… Podążał także śladami naszej historii i naszej tradycji docierając m.in. do Tokarni po to, by zwiedzić m.in. architektoniczną perełkę krainy Kliszczaków – drewniany, zabytkowy kościółek pw. Matki Bożej Śnieżnej. Dyrektor artystyczny zespołu „Polonez” dr Walenty Michalik w nadesłanej do nas korespondencji z dnia 1 października 1995 toku tak oto zauważył: „Dla wielu członków mojego zespołu – w większości urodzonych w Kanadzie i pierwszy raz będących w Polsce – spotkanie z Krajem Rodziców wyryło się głęboko w pamięć jako bardzo piękne i wzruszające przeżycie. Dzięki Wam i Mieszkańcom Myślenic Polska zyskała gorących nowych orędowników polskości w dalekiej Kanadzie, dumnych z tego, że ich Korzenie tkwią w tak pięknym i wspaniałym kraju jakim jest Polska”.