Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Rok 1960. W siedzibie Powiatowego Domu Kultury przy ul. M. Reja 5 rozpoczęła swoją działalność dziecięca sekcja plastyczna, która wkrótce zmieniła swoją nazwę na Koło Młodych Plastyków. Uzdolnione plastycznie dzieci znalazły tu fachową pomoc i opiekę dzięki czemu mogły rozwijać swoje pasje i uzdolnienia w odpowiednim kierunku. W roku 1962 z okazji popularnych w tym okresie Dni Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano doroczny przegląd sztuki dziecka. Autorów najciekawszych prac uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami. Przypomnijmy, że decyzją jury pierwszą nagrodę w przeglądzie zdobyła 10-letnia wówczas Krystyna Sroka, która zademonstrowała na wystawie rysunek-obraz pt. „Kaziu zrywa owoce”. Drugą nagrodę otrzymały z kolei Anna Dziaduś za pracę pt. „Historia nie z tej Ziemi” oraz Zofia Suder za projekt witrażu. Trzecią zaś nagrodę otrzymała Barbara Szpakiewicz za rysunek pt. „Mój braciszek”. Dodajmy, że ówczesna praca reasumując to wydarzenie jednoznacznie orzekła: „W Myślenicach rosną młode talenty”.