Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Spotykali się raz w tygodniu. Miejscem ożywionych dyskusji i dywagacji był Powiatowy Dom Kultury przy ul. M. Reja. A wszystko to zaczęło się w 1969 roku i działało pod szyldem Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego, którego założycielem, niestrudzonym opiekunem i orędownikiem był instruktor DK – Jan Stawarz. Rzeczą znamienną było to, że klub nie miał zdecydowanego, specjalistycznego profilu. Dyskutowane problemy wynikały po prostu z życia i odzwierciedlały zainteresowania bez mała czterdziestu klubowiczów – klubowiczek. Ożywioną wymianę zdań prowokowały m.in. takie tematy, jak: „Co to znaczy być dorosłym”, miejsce młodzieży w strukturze demograficznej Polski, zagadnienia przestępczości społecznej i kryminalnej czy skomplikowany problem sensu życia. Młodych słuchaczy zafascynowały w szczególności tematy: „O sztuce życia”, „O kulturze uczuć i miłości”. Przewodnikami tych rozmów i dyskusji byli przedstawiciele rozmaitych ogniw życia społecznego i kulturalnego Krakowa i okolic.