Dekada sportowych seniorów

Dekada sportowych seniorów
Ludwik Starzak i Adam Spytkowski współautorzy jubileuszowego opracowania z okazji 10-lecia Rady Seniorów

W tym roku obchodzili dziesięciolecie swojego istnienia, a spotkanie jakie odbyło się w hotelu Park przy okazji tego jubileuszu świadczy o tym, że to coraz prężniej działająca organizacja. Rada Seniorów Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej w momencie założenia w 2008 roku liczyła 12 osób, obecnie już podwoiła swoje szeregi, a jej działalność dotyczy coraz większej ilości zagadnień istotnych dla sportu w naszym regionie

O tym skąd wziął się pomysł na założenie Rady Seniorów, czym się ona zajmuje i co chciałaby osiągnąć w przyszłości rozmawialiśmy z Ludwikiem Starzakiem (założycielem i przez 30 lat przewodniczącym Podokręgu Myślenice oraz członkiem władz MZPN w Krakowie) oraz Adamem Spytkowskim (byłym piłkarzem i zapaśnikiem Dalinu, wiceprezesem Rady Seniorów, a przy okazji również kronikarzem tej organizacji).

Jak powstała Rada Seniorów?

Ludwik Starzak: Był to mój pomysł, ale inspiracja wypłynęła od Jana Nowaka - byłego prezesa KCZPN Kraków. W tym właśnie Krakowskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej powstała już w 1996 roku Rada Seniorów, a potem podobne organizacje pojawiły się również w Bochni, Nowym Sączu. Niedługo po naszej, również w Wadowicach utworzono takie stowarzyszenie. Kiedy zakończyłem swoją działalność w podokręgu w 2008 roku zdałem sobie sprawę że działaczy, którzy odchodzą ze środowiska sportowego jest więcej i warto byłoby im umożliwić utrzymanie kontaktów z przyjaciółmi z boiska. Niebagatelną rolę w powstaniu rady odegrał Bronisław Pietroń - od chwili powstania do dziś prezes organizacji.

Rada Seniorów a podokręg - nie wchodzicie sobie w drogę i nie ma sporów kompetencyjnych między wami?

Adam Spytkowski: Nie. Założenia są takie, że mamy być organem doradczym dla nich. Jak to stwierdził prezes Jan Nowak w żadnym razie nie mamy być konkurencją dla podokręgu ani z nim rywalizować, czy też go zastępować w organizacji rozgrywek. Mamy się szanować, wspierać i służyć pomocą, a także gościć na organizowanych przez siebie imprezach.

Jak zmieniała się rada w ciągu tych 10 lat?

Ludwik Starzak: Poczynając od tego, że przybyło nam w tym czasie 12 członków, obniżyliśmy wiek z 65 do 60 lat, a obecnie 55 lat dla działaczy, którzy mogą należeć do rady. Najistotniejsze jest jednak to, że na wniosek prezesa podokręgu Stefana Sochy poszerzyliśmy Radę Seniorów o ludzi spoza środowiska piłkarskiego, bo przecież Myślenice to nie tylko futbol ale i zapasy, siatkówka, piłka ręczna czy tenis stołowy. Mamy zatem byłych działaczy, sędziów i sportowców z różnych dziedzin, dyscyplin.

Na czym polega działalność Rady Seniorów?

Adam Spytkowski: Nasza działalność polega na organizowaniu spotkań z ludźmi ze świata sportu, organizowaniu imprez sportowych, nawiązywaniu współpracy z klubami sportowymi czy też udzielania im pomocy albo porady w różnych sprawach. Do tej pory udało nam się zorganizować wiele ciekawych spotkań ze sportowymi legendami, że wymienię tylko te najbardziej znane jak medaliści mistrzostw świata Andrzej Iwan, Zdzisław Kapka czy Marek Kusto albo kilkukrotny król strzelców ekstraklasy i wielokrotny reprezentant kraju Maciej Żurawski. Środowisko sportowych działaczy oprócz ostatniego z wymienionych reprezentowali również Józef Lipiec, Zbigniew Lach, Edward Janik, Maciej Starowicz czy Ryszard Niemiec, notabene również byli znakomici sportowcy. Były i spotkania z wybitnymi osobowościami trenerskimi jak były szkoleniowiec piłkarek ręcznych Gościbii i Cracovii Władysław Piątkowski.

Jeśli zaś chodzi o imprezy sportowe to w naszej pamięci szczególnie zapisał się mecz oldboyów Dalinu Myślenice z oldboyami Royal Wawel Chicago jaki odbył się w 2013 roku na stadionie Dalinu i był swego rodzaju benefisem dla Zbigniewa Maczugowskiego, który łączył obydwa te kluby. Można również powiedzieć, że byliśmy jako Rada Seniorów przy narodzinach bazy sportowej Wisły Kraków, a było to przy okazji spotkania z ówczesnymi władzami sportowymi tego klubu prezesem Jackiem Bednarzem i Zdzisławem Kapką w którym uczestniczyli również przedstawiciele naszych władz lokalnych Maciej Ostrowski, Mieczysław Kęsek i Józef Tomal.

Ludwik Starzak: W działalności rady istotna jest również pamięć o tych ludziach którzy odeszli, a bez których historia sportu w naszym regionie byłaby znacznie uboższa. Mam na myśli takie postaci jak: Gustaw Grochal, czy Eugeniusz Różankowski. Stąd wzięła się nasza akcja „Znicz”, czyli sprawowanie opieki nad grobami naszych sportowych przyjaciół, wybitnych piłkarzy i członków rady z naszego regionu. Co roku w okresie świąt Wszystkich Świętych zapalamy znicze i zostawiamy okolicznościowe sportowe chorągiewki na ich grobach. Aktualnie taką opieką objęliśmy 34 groby. Pamiętam jak z prezesem Dalinu Andrzejem Talagą odwiedziliśmy kilka lat temu grób Gustawa Grochala i jak to miejsce pochówku było wówczas zaniedbane. A przecież dla Dalinu to postać pomnikowa i zasługuje nie tylko na taką formę upamiętnienia jak tablica na stadionie Dalinu, ale również na jakieś osobne opracowanie. Ci którzy pamiętają tego człowieka wiedzą, że aktywny sportowo był właściwie przez całe długie życie. Na łyżwach jeździł jeszcze mając prawie 80 lat. Zapytałem go nawet przy jakiejś okazji jak zdrowie, na co odpowiedział, że kiepsko bo ma zawroty głowy. Pomyślałem „oho, nawet jego w końcu dopadają jakieś dolegliwości”, a on po chwili dodał „mam zawroty głowy w trakcie robienia poczwórnego piruetu na łyżwach”. Takich anegdot z nim związanych było zresztą więcej.

Jakie macie plany jako Rada Seniorów w najbliższej przyszłości?

Adam Spytkowski: Jest kilka takich głównych punktów. Przede wszystkim chcemy kontynuować akcję „Znicz” i włączać do uczestnictwa w niej młodych sportowców z Dalinu, czy Orła Myślenice, pozyskiwać nowych członków rady i wnioskować o odznaczenia dla tych najbardziej zasłużonych działaczy członków rady. Chcielibyśmy również powrócić do tematu bezpłatnego, czy choćby zniżkowego wstępu seniorów na miejscowe imprezy sportowe i ponownie również podjąć starania w celu nadania jednej z ulic Myślenic nazwy imienia Eugeniusza Różankowskiego. Konkretnie chodzi o ulicę biegnącą od ronda Nawary do stadionu Dalinu. Prócz tego rzecz jasna mamy w planach spotkania ze znanymi sportowcami i zacieśnianie współpracy z Radą Seniorów Podokregu Wadowice, których przedstawicieli gościliśmy również na spotkaniu w hotelu „Park”.

Czego możemy życzyć Radzie Seniorów w kontekście najbliższych lat?

Ludwik Starzak: Chyba tego, żeby potrafiła jednoczyć ze sobą ludzi z najróżniejszych sportowych środowisk, a poza tym życzylibyśmy sobie zdrowia takiego jak miał wzmiankowany Gustaw Grochal.

Aktualna lista członków Rady Seniorów MZPN Podokręgu Myślenice: Marian Banowski, Stanisław Bisztyga, Ludwik Dziewoński, Stefan Hołuj, Antoni Jagiełło, Stanisław Krzelowski, Bogusław Księżny, Tadeusz Kutrzeba, Marek Łatas, Tadeusz Muniak, Łukasz Ochmański, Edward Orlicki, Władysław Piątkowski, Bronisław Pietroń, Maria Soska, Adam Spytkowski, Franciszek Sroka, Ludwik Starzak, Leon Suder, Józef Tomal, Wojciech Woźniak, Maria Zubek.
Członkowie Rady Seniorów zmarli w latach 2008-2018: Jan Kaliciński, Julian Kutrzeba, Ryszard Lichoń, Wojciech Pilch, Józef Ryś, Grzegorz Uchacz, Grzegorz Gomulak.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).