Deklaracja do CEEB a Informacja do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków

Gmina 12 października 2021 Wydanie 39/2021
Deklaracja do CEEB a Informacja do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków

Od lipca br. mamy prawny obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Deklarację można wypełnić przez profil zaufany pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej składając na dziennik podawczy w Urzędzie Miasta. Zanim powstał prawny obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w naszej gminie prowadzona była inwentaryzacja, która obecnie jest już zamknięta. Zwróćmy uwagę, czy ankieta jest właściwa, ponieważ mieszkańcy nadal dostarczają do urzędu nieaktualne deklaracje.