DK7 i co dalej?

DK7 i co dalej?
Projekt węzła „Sobieskiego” z planowanym rondem, które będzie początkiem obejścia zachodniego

W ubiegłym tygodniu, na zaimprowizowanej konferencji przy stacji Orlen, minister transportu Andrzej Adamczyk zapowiedział budowę bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z ul. Sobieskiego w Myślenicach.

Burmistrz Jarosław Szlachetka podkreślił, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne, co będzie służyło nie tylko mieszkańcom naszego miasta ale wszystkim poruszającym się „siódemką”

Przetarg na budowę węzła „Sobieskiego” ma zostać zorganizowany do końca marca tego roku, a sama inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i buduj” zostanie wykonana do końca 2022 roku. Całość ma kosztować około 40 mln zł. Tam gdzie dzisiaj jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną powstanie węzeł drogowy typu trąbka z dodatkowymi pasami włączania i wyłączania na obu jej jezdniach. Po północnej stronie inwestycji wybudowane zostaną dwie łącznice i droga przeprowadzona na wiadukcie nad DK7 i zakończona skrzyżowaniem o ruchu okrężnym w ciągu ul. Sobieskiego. Na ul. Sobieskiego wybudowane zostanie małe rondo czterowlotowe. Północny i wschodni wlot to połączenia z jezdnią główną, natomiast wlot południowy będzie przedłużeniem ul. Sobieskiego w stronę centrum. Wlot zachodni będzie początkiem tzw. obejścia zachodniego, drogi która ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu w centrum miasta.

Węzeł na ul. Sobieskiego to jeden z elementów szeregu inwestycji drogowych, na które mieszkańcy naszej gminy czekają od lat. Poprawią one nie tylko komfort przemieszczania się ale wpłyną na bezpieczeństwo na naszych drogach o co zabiegał Jarosław Szlachetka jeszcze jako poseł ziemi myślenickiej. Na realizację czekają inne przedsięwzięcia na Zakopiance w Jaworniku, Krzyszkowicach oraz Głogoczowie, a także zachodnia obwodnica Myślenic.

Budowa planowanego od lat obejścia zachodniego może rozpocząć się po wybudowaniu węzła „Sobieskiego”. Zgodnie z projektem początkiem drogi będzie nowe rondo na ulicy Sobieskiego, a obejście zachodnie ciągnąć się będzie do granicy Bysiny z Jasienicą. Pierwszy zjazd tzw. zejście wschodnie ma wychodzić na ul. 3 Maja przy obecnej kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza”, drugi zjazd tzw. zejście zachodnie ma łączyć się z u. 3 Maja na wysokości Domu Ludowego. Kilka lat temu całkowity koszt inwestycji szacowano na przeszło 100 mln zł, więc najprawdopodobniej zadanie będzie realizowane w częściach. Wszystko zależy od środków finansowych jakie uda się pozyskać gminie np. z funduszy rządowych. Najprawdopodobniej pierwsza zostanie wykonana pętla od ul. Sobieskiego do ul. 3 Maja, przy kotłowni. Dzięki tej inwestycji nie tylko zostałoby odciążone centrum miasta, co poprawiłoby bezpieczeństwo szczególnie pieszych, ale dało impuls do zabudowy nowych trenów na stoku góry Dalin, które dziś nie posiadają dojazdu.

Obecnie Urząd Miasta i Gminy dla tej inwestycji posiada prawomocną decyzję środowiskową, która przeszła całą drogę odwoławczą aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Teraz konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie uaktualnienie projektu żeby można było wystąpić do starostwa o zezwolenie na realizację tej inwestycji. To długotrwały proces, który również przewiduje drogę odwoławczą. Zgodnie z tzw. specustawą gdy gmina Myślenice uzyska zezwolenie, działki pod planowaną drogą staną się jej własnością, a dotychczasowi właściciele uzyskają w zamian odszkodowanie.

Dziś trudno ocenić, kiedy planowane obejście zachodnie zostanie wykonane, gdyż zależy to od wielu czynników, zwłaszcza od możliwości finansowych gminy Myślenice. Jednak determinacja obecnego włodarza pokazuje, że nawet najtrudniejsze inwestycje drogowe mogą zostać wykonane. Przykładem jest węzeł na ul. Sobieskiego i DK7, który już w tym roku zostanie skierowany do realizacji o czym zapewniał w Myślenicach minister Adamczyk. Miejmy nadzieje, że wszystko pójdzie z planem, a uciążliwość związana z tą inwestycją nie będzie duża.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)