Dla wszystkich mieszkańców

Dla wszystkich mieszkańców
Oficjalne otwarcie CAL Fot. Mariusz Węgrzyn

Oficjalne otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej to uwieńczenie szeregu działań, które doprowadziły do powstania tego miejsca. Pierwszym etapem było pozyskanie funduszy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych w wysokości 3 124 766,20 zł.

Kolejnym, przygotowanie planu wdrożeniowego, który pozwoliłby poznać potrzeby mieszkańców gminy. Prace nad nim prowadził zespół ds. Modelu Centrum Usług Społecznych: piętnaście osób, wśród których znajdują się przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz ekspert zewnętrzny i przedstawiciel firmy dokonującej diagnozę.

Wszystko po to, by w miejsce dawnego ośrodka pomocy społecznej, powstała nowoczesna instytucja łącząca wcześniejsze projekty i zadania jednostki z przestrzenią do spotkań, realizacji pomysłów, integracji, wzajemnej pomocy, edukacji i ciekawego spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców.

- Centrum Aktywności Społecznej to nowa jakość pomocy: kompleksowej, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, to także szansa rozwojowa dla nas jako gminy i otwarcie nowego rozdziału w funkcjonowaniu placówki - mówił podczas uroczystego otwarcia burmistrz Jarosław Szlachetka – dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w jej powstanie.

Na oficjalnym otwarciu CAL, które odbyło się 16 września, obecni byli zaproszeni goście:, m.in. burmistrz Jarosław Szlachetka, Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Fita, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, Radny Województwa Małopolskiego Robert Bylica, ks. proboszcz Zdzisław Balon, przedstawiciele instytucji kulturalnych, członkowie zespołu ds. Modelu CUS oraz mieszkańcy.

Podczas uroczystości zarówno burmistrz, jak dyrektor centrum Małgorzata Aleksandrowicz zapraszali wszystkich do aktywnego współtworzenia i korzystania z szerokiej oferty usług Centrum.

CAL Rynek 27 znajduje się w kamienicy Obońskich przy myślenickim Rynku. To przestrzeń także dla organizacji pożytku publicznego, z której mogą korzystać w godzinach otwarcia oraz sala, gdzie mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług udostępnianych przez Centrum Usług Społecznych.

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.