Dobiega końca budowa sieci kanalizacyjnej w Pcimiu

Region 17 października 2013 Wydanie 37/2013
Dobiega końca budowa sieci kanalizacyjnej w Pcimiu
Dobiega końca budowa sieci kanalizacyjnej w Pcimiu

Realizacja inwestycji związanej z projektem pn. „Dokończenie zadania III etap I/2011” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - sprawi, że ok. 60 gospodarstw domowych w Pcimiu będzie mogło skorzystać z przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

Jak na razie na terenie miejscowości Pcim z kanalizacji sanitarnej korzystają tylko mieszkańcy części sołectwa Krzywica oraz osiedli Chałupniki, Korzeniowscy, Gromki oraz Górzan. Dobiegająca końca budowa kanalizacji obejmie kolejne osiedla. Prace wykonawcze rozpoczęły się wiosną tego roku po rozstrzygnięciach przetargowych na to zadanie. Koszt inwestycji według szacunkowych obliczeń powinien zamknąć się kwotą 1.175.362,29 zł brutto.

Gmina Pcim uzyskała na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie złożony w 2012 roku przeszedł pozytywnie weryfikację w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z PROW gmina uzyskała wsparcie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. 726.929 zł.

Inwestycja jest uzupełnieniem wcześniej wykonanej sieci w rejonie inwestycji, której inwestorem w latach wcześniejszych był Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Nieczystości odprowadzane będą do miejscowej oczyszczalni ścieków w Pcimiu.

Ścieki bytowo-gospodarcze, w zdecydowanej większości na terenie miejscowości Pcim oraz Stróży i Trzebuni, które nie mają sieci kanalizacji sanitarnej, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, które jak często wskazuje praktyka, są nieszczelne i przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska a szczególnie wód rzeki Raby. Na terenie osiedli w miejscowości Pcim w ostatnich latach intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne a wykonana inwestycja będzie udogodnieniem dla obecnych i nowych mieszkańców.

- Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Cieszę się, że finalizujemy inwestycję, która była dla nas priorytetowa od kilku lat. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna zdecydowanie poprawi kondycję przyrody. Na tym szczególnie zależy nam jako samorządowcom jak i samym mieszkańcom. Wszyscy chcemy przecież oddychać świeżym, zdrowym powietrzem i pić czystą wodę – mówi o inwestycji Jarosław Szlachetka, pełnomocnik wójta gminy Pcim.

- Na drogach gminnych i lokalnych, na których była wykonywana kanalizacja obecnie dobiega końca odtworzenie nawierzchni jezdni tak, aby służyły mieszkańcom na długie lata – dodaje Jarosław Szlachetka.