30 listopada: „Dobry start” dla uczniów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wnioski przyjmowane będą do końca listopada. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dla uczniów do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.