Drugi raz oskarżony

Miasto 30 sierpnia 2022 Wydanie 32/2022
Drugi raz oskarżony

Prokuratura Rejonowa w Wadowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi Piskorskiemu i innym o przestępstwo z art. 286 par 1 kk na szkodę Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Były prezes MARG stanie przed sądem już po raz drugi, gdyż już w 2020 roku zapadł wyrok w sprawie przeciwko niemu o przestępstwa na szkodę tej gminnej spółki.

Przypomnijmy, w 2018 roku, zaraz po objęciu urzędu burmistrz Jarosław Szlachetka skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. W kwietniu 2019 roku Daniel Piskorski usłyszał zarzuty: przywłaszczenia pieniędzy z konta spółki i fałszowania dokumentów. Oskarżony przyznał się do winy, wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze i zadośćuczynił wyrządzonej szkodzie, zwracając przywłaszczoną sumę. Sąd wydał wyrok bez przeprowadzania rozprawy. Daniel Piskorski został skazany na karę grzywny w wysokości 11.250 zł. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że: czyny tego rodzaju, przeciwko mieniu, popełnione z niskich pobudek finansowych i na szkodę podmiotu publicznego, który działa na rzecz dobra lokalnej społeczności - nie są akceptowane, dlatego odpowiedzialność karna oskarżonego jest oczywista.

Obecnie zakończyło się śledztwo prowadzone w innym wątku zgłoszonym do zbadania w 2018 roku. W tym roku 18 sierpnia prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza akt oskarżenia, w którym zarzuca się Danielowi Piskorskiemu, iż reprezentując MARG oraz działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą doprowadził reprezentowaną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 100.000 zł.

WR