Druhowie z Osieczan

Region 18 lutego 2020 Wydanie 7/2020
Druhowie z Osieczan

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest bardzo ważnym elementem lokalnej społeczności. Wszystkie badania społeczne pokazują, że strażacy ochotnicy cieszą się bardzo dużym zaufaniem, nie inaczej jest również w Osieczanach.

8 lutego druhowie z Osieczan spotkali się, aby podsumować mijający rok. Osieczańska jednostka liczy 45 członków czynnych, 10 członków honorowych oraz 8 wspierających, w szeregach jednostki działa 18 kobiet. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 10 adeptów w tym troje dziewcząt.

W mijającym roku druhowie uczestniczyli w 7 akcjach, 3 z nich to gaszenie pożarów, a 4 związane były z likwidacją miejscowych zagrożeń. Siedmiokrotnie strażacy z Osieczan uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez organizowanych na terenie gminy. Jednostka brała również udział w ćwiczeniach komendanta MG ZOSP.

W roku 2019 jednostka pozyskała sprzęt, który jest niezbędny dla jej działań, są to: mundury wyjściowe 8 kompletów, koszarówki - 2 komplety oraz 1 zestaw hooligan używany w czasie akcji.

Aby remiza mogła dobrze służyć strażakom ochotnikom w ramach jej modernizacji wykonano następujące prace : remont sanitariatów oraz bieżące naprawy i remonty w budynku.

W ramach działań profilaktycznych druhowie zorganizowali pokaz sprzętu gaśniczego w przedszkolu oraz na festynie z okazji Dnia Dziecka. Pomagali w organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na co dzień aktywnie współdziałają z Zespołem Placówek Oświatowych w Osieczanach oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniem Nasze Osieczany, współpraca ta niesie korzyści dla wszystkich stron a przede wszystkim dla społeczności lokalnej.

W zebraniu, wraz ze strażakami, uczestniczył sekretarz urzędu gminy Robert Pitala. W imieniu burmistrza Jarosława Szlachetki i własnym podziękował druhom za służbę i ich zaangażowanie w niesienie pomocy w swej miejscowości i gminie. Zapewnił o wsparciu dla jednostki ze strony władz gminy i przekazał informacje na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działanie jednostki.

Marek Stoszek