Druhowie z Polanki

Druhowie z Polanki

Na zebraniu sprawozdawczym OSP Polanka w sobotę 19 stycznia gościł wiceburmistrz Mateusz Suder, członek zarządu powiatu Rafał Kudas, członek zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Bogusław Żyła, radny miejski Jerzy Cachel, sołtys Józef Jawor, dyrektor szkoły Adam Pawlikowski, a PSP reprezentował Andrzej Łotocki. Na zebranie przybył też nestor jednostki, Władysław Święch, który należy do OSP już ponad 50 lat

Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Gości powitał prezes Piotr Mitana. W przestawionych sprawozdaniach omawiana została działalność jednostki w minionym roku. Oprócz akcji ratowniczych i systematycznych szkoleń, druhowie wykonali przegląd i konserwację hydrantów, na bieżąco konserwowali i remontowali posiadany sprzęt, brali udział w zabezpieczeniu Dni Myślenic oraz dwukrotnego przejazdu przez Polankę wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, uczestniczyli w uroczystościach kościelnych i wiejskich, a wśród nich szczególne znaczenie miała uroczysta Wieczornica z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, zorganizowana w strażnicy przez Szkołę Podstawową, na którą licznie przybyli mieszkańcy Polanki. W ramach współpracy ze szkołą jednostka organizuje prezentacje sprzętu bojowego, a także pokazy udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowane zostały też dwa festyny strażackie, a dochód jednego z nich został przeznaczony na rehabilitację druha, który uległ wypadkowi.

W miarę możliwości finansowych prowadzone też były prace w strażnicy, takie jak wykładanie płytkami ceramicznymi ścian kuchni i dolnej sali, a także montaż mebli kuchennych. Ta część budynku ma być wynajmowana na małe uroczystości rodzinne, takie jak urodziny, imieniny, przyjęcia okolicznościowe. Rozbudowany też został monitoring budynku o kamerę na tylnej ścianie. W planie na ten rok znalazły się takie działania, jak dalsze szkolenia druhów, rozwijanie współpracy ze szkołą i organizacjami na terenie wsi, prace konserwacyjne sprzętu, dalsze modernizacje i prace wykończeniowe w strażnicy, zakup prądownicy Turbo Jet.

Zabierający głos goście chwalili osiągniecia jednostki, podziwiali niedawno zbudowaną strażnicę i dziękowali druhom za ich ofiarność. Przedstawiciele gminy i starostwa deklarowali pomoc straży. Wiceburmistrz poinformował, że po zebraniach we wszystkich jednostkach w gminie zostanie opracowany plan współpracy, a Rafał Kudas przedstawił decyzję starostwa o podwyższeniu dorocznej dotacji dla OSP do 10 tys. zł na jednostkę. Taką pomoc dostanie w tym roku 13 jednostek z całego powiatu. Radny Jerzy Cachel dziękował za zaufanie i poparcie w wyborach samorządowych, wyraził zadowolenie z dobrej współpracy straży ze szkołą. Mówiąc o potrzebach wsi, wymienił nowy samochód dla OSP i salę gimnastyczną dla szkoły. Z kolei Andrzej Łotocki omówił szkolenia i ćwiczenia przygotowywane w tym roku dla druhów przez PSP i dziękował jednostce za prowadzoną przez nią intensywną działalność prewencyjną. Bogusław Żyła z zarządu miejsko-gminnego poinformował o zmianie regulaminów i ograniczonej puli odznaczeń dla druhów przyznanej do dyspozycji zarządu powiatowego i miejsko-gminnego. Wszyscy zabierający głos składali druhom podziękowania za ich zaangażowanie i bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców oraz życzenia na 2019 rok.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)