Dyktando o kopcu Piłsudskiego

Dyktando o kopcu Piłsudskiego
Laureaci konkursu historyczno–ortograficznego z pamiątkowymi dyplomami, od lewej: Julia Szmajda (I miejsce), Małgorzata Piwowarczyk (II miejsce), Łucja Serafin (III miejsce), Stanisław Urbański i Karolina Pietrzak (wyróżnienia) Fot. Fot. archiwum SP w Trzemeśni

Julia Szmajda z Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini zwyciężyła w gminnym konkursie historyczno–ortograficznym, zorganizowanym już po raz drugi przez Szkołę Podstawową w Trzemeśni i otrzymała tytuł „Gminnego Mistrza Ortografii”.

Drugie miejsce zajęła Małgorzata Piwowarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach, a trzecie Łucja Serafin ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach. Poza tym wyróżniono Stanisława Urbańskiego (SP w Zasani) i Karolinę Pietrzak (SP nr 2 w Myślenicach).

Konkurs polegał na napisaniu dyktanda związanego z 80. rocznicą usypania w Osieczanach kopca na cześć Józefa Piłsudskiego. Jego celem były: promocja umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego, doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na ważne wydarzenia historyczne i oraz integracja uczniów różnych szkół.

Pod patronatem burmistrza

Konkurs skierowany był do uczniów klas VI – VIII oraz klas gimnazjalnych. Wzięło w nim udział 17 uczniów ze szkół podstawowych z Myślenic nr 2 i nr 4, Trzemeśni, Zasani, Poręby, Krzyszkowic i Osieczan oraz z Zespołów Placówek Oświatowych w Drogini i Borzęcie. Prace oceniało jury składające się z opiekunów, którzy towarzyszyli uczniom. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a zwycięzca oraz laureaci drugiego i trzeciego miejsca – dodatkowo nagrody rzeczowe. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Jarosław Szlachetka.

Eliminacje

Zanim rozegrany został finał w Trzemeśni, w poszczególnych szkołach przeprowadzany był wewnętrzny etap konkursu. Każda z placówek wyłoniła dwóch uczniów do etapu gminnego.

– Konkurs przebiegł bez zakłóceń. Wzięło w nim udział więcej uczniów, niż w ubiegłym roku, a to świadczy o jego rosnącej popularności. Chciałabym, by był on kontynuowany w kolejnych latach – podsumowuje polonistka Agnieszka Jasek, jedna z organizatorek wydarzenia.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).