Dyskusja, nie uchwała – sprostowanie

Dyskusja, nie uchwała – sprostowanie

W trakcie sesji Rady Miejskiej 29 kwietnia br. radni dyskutowali na temat możliwości udzielenia wsparcia Gminie Raciechowice, jeżeli jej program naprawczy zostanie zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie podjęli jednak żadnej uchwały w tej sprawie, jak mylnie napisaliśmy w nr 16/2019 GM w artykule „Kwietniowa sesja RM”.

Marek Stoszek