Działkowicze! Straż Miejska przypomina

Gmina 4 sierpnia 2020 Wydanie 29/2020
Działkowicze! Straż Miejska przypomina

Oczyszczanie działek i grillowanie w gronie rodziny, czy przyjaciół generują wiele odpadów. Dlatego działkowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym do tego miejscu.

Wymóg utrzymania porządku na zajmowanym terenie wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, zarządcy rodzinnych ogrodów działkowych zobligowani są do wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Działkowcy powinni zatem zadbać o sortowanie swoich odpadów, a także umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach.

Kary za wyrzucanie śmieci i spalanie odpadów roślinnych

Na osoby, które nie dostosują się do tego obowiązku mogą zostać nałożone kary grzywny. W postępowaniu przed sądami może ona wynieść do 5000 zł. Taka sama kara grozi za niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych lub ich spalanie. Przypominamy, że wszystkich obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych, dlatego palenie ognisk i spalanie zeschłych liści, gałęzi, innej roślinności czy innych odpadów na terenie działek lub w obrębie nieruchomości jest surowo zabronione.

Kary są srogie

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.