Dziękujemy za wspólny czas!

Edukacja 22 listopada 2022 Wydanie 44/2022
Dziękujemy za wspólny czas!

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,                                                   kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,  dobroć i dociekliwy umysł                                                                                                do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych            do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!                                                                                                              B. Conklin

28 października po czterdziestu latach pracy pedagogicznej pani Jadwiga Lenart, która pracowała jako nauczycielka historii przez cały okres istnienia Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach, a później (po przeprowadzonej reformie edukacji) w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach przeszła na emeryturę.

W swojej pracy zawodowej zawsze wykazywała się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Uzyskała dyplom ,,Złotego Nauczyciela’’ wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Bardzo dbała o to, by uczniowie pamiętali o ważnych wydarzeniach z historii Polski: prowadziła projekt ,,Kartka z historycznego kalendarza”, na swoje lekcje zapraszała ciekawych gości, którzy opowiadali uczniom o swoich przeżyciach i doświadczeniach z wydarzeń, w których brali udział.

Wychowała pod swoimi skrzydłami wielu laureatów i finalistów konkursów historycznych o zasięgu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Nieustannie zachęcała wszystkich uczniów do brania udziału w lokalnych konkursach organizowanych m.in. przez myślenickie Muzeum Niepodległości, w których osiągali duże sukcesy, często zajmując czołowe miejsca.

Uczniowie, jak i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 będą wspominać Panią Jadwigę Lenart jako nauczycielkę otwartą na uczniów, bardzo dobrze motywującą do pracy, wdrażającą do samodzielności, rozwijającą zainteresowania. Starała się rozumieć ich problemy, nie unikała rozmów. W swojej serdecznej postawie zawsze jednak zachowywała wobec ucznia pewien poziom wymagań, który pozwalał mu ukończyć Szkołę Podstawową z wiedzą, która nie tylko ułatwi mu dalszą edukację na kolejnych jej poziomach, ale również którą będzie mógł wykorzystywać w swoim codziennym życiu.

Pani Jadwiga przez szereg lat pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rejonowej nr 7 Małopolskiego Konkursu Historycznego oraz była członkiem Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego, czego dowodem są liczne podziękowania kierowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pani Jadwiga budowała swój autorytet przez wiele czynów. Zawsze dobra, pomocna, uśmiechnięta. Dawała poczucie bezpieczeństwa i radości. Była z uczniami w dobrych i złych chwilach. Nigdy nie przechodziła obok drugiego człowieka obojętnie. Kobieta o ogromnym sercu dla uczniów, rodziców, lokalnej społeczności, kadry pedagogicznej, personelu szkoły.

Monika Błachut