Edukacja na miarę XXI wieku – czyli uczymy tak, jak uczniowie chcą się uczyć…

Edukacja 15 września 2020 Wydanie 34/2020
Edukacja na miarę XXI wieku – czyli uczymy tak, jak uczniowie chcą się uczyć…

Ta myśl przyświecała nauczycielom Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce, którzy chcąc podnieść swoje kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych napisali projekt , dzięki któremu mieli szansę uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach dla kadry nauczycielskiej realizowanych w ramach programu POWER SE.

Podczas trwającego dwa lata projektu udało się zrealizować cztery

zagraniczne szkolenia: na Malcie, we Włoszech, w Anglii i Chorwacji. W trakcie tych szkoleń kursanci poszerzali nie tylko swoją wiedzę, ale zdobywali też praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia m.in.: stron internetowych i bloga, interaktywnych kart pracy, tworzenia Avatarów, wykorzystania programów do obrabiania filmów i muzyki, tworzenia historyjek obrazkowych, korzystania z tablicy interaktywnej oraz aktywnej podłogi, kontrolerów ruchu czy kart 4D. Zapoznawali się też z elementami programowania i najpopularniejszymi programami związanymi z tym zagadnieniem. Podczas szkolenia w Anglii wykorzystanie technologii na zajęciach obserwować można było podczas zajęć prowadzonych z uczniami w szkołach. Udział w programie dla uczestników był nie tylko zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Umożliwił także poznanie kultury odwiedzanych krajów, pozyskanie międzynarodowych kontaktów, poszerzenie wiedzy o standardach kształcenia w Europie, a także był okazją do doskonalenia kompetencji językowych oraz zwiększenia pewności siebie w kontakcie z nowoczesnymi technologiami.

Nauczyciele biorący udział w kursach zdobytymi umiejętnościami dzielili się z innymi pracownikami szkoły w Węglówce podczas wewnętrznych szkoleń dla pracowników. Sporą część uzyskanych umiejętności udało się z powodzeniem wykorzystać w czasie zdalnej edukacji. Wiele ciekawych rozwiązań staramy się stosować w naszej codziennej pracy na zajęciach. Mamy nadzieję, że sukcesywne pozyskiwanie sprzętu w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami naszej kadry pedagogicznej pozwolą kreować taką przestrzeń do nauki, by uczniowie przychodzili do szkoły z ochotą i mieli szansę uczyć się w przyjemny i dostosowany sposób do ucznia XXI wieku.

Teresa Romanowska