Elektrotechnika, automatyka, informatyka i inżynieria biomedyczna

Elektrotechnika, automatyka, informatyka i inżynieria biomedyczna

Na koniec tego przeglądu, pokazującego możliwości pozyskiwania użytecznych technologii z różnych wydziałów AGH, zostawiłem mój wydział, ten który sam ukończyłem i na którym do dnia dzisiejszego pracuję. Tytuł dzisiejszego felietonu pokazuje, jak szerokie spektrum zagadnień badawczych i kierunków kształcenia reprezentuje Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (bo tak brzmi jego pełna nazwa). Jest on jednym z największych wydziałów w Polsce, a w czasach, kiedy byłem rektorem AGH – był jeszcze większy, bo w jego skład wchodziły trzy katedry, które utworzyły omówiony wcześniej Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Ale nawet po podziale wydział ma bogatą i zróżnicowaną ofertę wyników badań naukowych, które mogą być podstawą do tworzenia innowacyjnych firm – między innymi w Myślenicach.

W zakresie elektrotechniki wydział oferuje ciekawe rozwiązania związane z produkcją i dystrybucją energii elektrycznej, a także z zagadnieniami jakości i użytkowania tej energii. W szczególności firmy zainteresowane tak zwanymi źródłami energii odtwarzalnej, zwłaszcza bateriami słonecznymi, mogą znaleźć na wydziale dużo inspirujących wyników naukowych, które można wykorzystać do rozwoju działalności gospodarczej w tym ważnym i przyszłościowym obszarze. Użyteczne mogą być także elementy elektrotechniki samochodowej.

Automatyka uprawiana na wydziale jest na najwyższym poziomie (Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała Katedrze Automatyki certyfikat akredytacji z wyróżnieniem, co oznacza, że kształcenie na tym kierunku studiów jest najlepsze w Polsce). Dawniej automatyka i robotyka (także rozwijana na Wydziale) służyły głównie dużym zakładom przemysłowym (hutom, kopalniom, fabrykom chemicznym), z którymi wydział od ponad 50 lat blisko współpracuje. Duże osiągnięcia mieli (i mają nadal) pracownicy wydziału w obszarze automatyki napędów dużych agregatów produkcyjnych. Obecnie jednak automatyka i robotyka zaczyna wkraczać do biur i urzędów (tak zwane inteligentne domy), a także do prywatnych mieszkań, co stwarza duże zapotrzebowanie na dedykowane rozwiązania w tym zakresie, także tworzone w małej skali. Jest to obszar zdecydowanie wart zainteresowania ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Jako wieloletni kierownik Katedry Automatyki miałbym szczególną przyjemność, gdyby w moich Myślenicach rozwinął się właśnie ten dział gospodarki. Szczegółowych informacji i wskazówek może udzielić Wydziałowy Broker Innowacji, którym jest dr inż. Aleksander Skała, skala@agh.edu.pl, 12 617 28 11.

O ofercie w zakresie informatyki i inżynierii biomedycznej napiszę w osobnym felietonie.

Ryszard Tadeusiewicz