Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego OHP

Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego OHP

Ostatnia niedziela czerwca była okazją, aby na starosądeckich błoniach (Ołtarz papieski) w Starym Sączu podsumować i wręczyć nagrody laureatom XXI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego OHP.

W tym roku, ze względów pandemicznych gala odbyła się w Starym Sączu. Msza Św. przyciągnęła mnóstwo mieszkańców Sądecczyzny oraz osób zainteresowanych konkursem, którego hasłem przewodnim był cytat Świętego Jana Pawła II pt.: „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”.  Po uroczystej mszy świętej, odprawionej na Ołtarzu Papieskim (jedynym takim, jaki zachował się w Polsce, przy którym liturgię sprawował św. Jan Paweł II podczas pielgrzymek do południowej Polski), zebranych gości przywitał Jan Hućko – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie.

Prowadząca imprezę finałową konkursu Jolanta Zacny – komendant Hufca Pracy w Wadowicach,stwierdziła, że tak imponująca ilość prac zaskoczyła organizatorów, ale jednocześnie bardzo uradowała. Dziękowała serdecznie młodym artystom, ich rodzicom i opiekunom, zaznaczając również ogromne wsparcie ze strony patronów i sponsorów konkursu, to dzięki ich hojności i szczodrości przedsięwzięcie rozwija się i przetrwało przez 21 lat.

To dzięki patronom i sponsorom młodzi artyści otrzymują wspaniałe nagrody. W tym roku ich wartość przekroczyła 30 tys. złotych. Wśród sponsorów tego przedsięwzięcia znaleźli się również : Starosta powiatu myślenickiego, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice oraz państwo Małgorzata i Tadeusz z firmy INTER-ZOO z Poręby ( powiat myślenicki). Jak co roku został wydany również album, zawierający wszystkie nagrodzone prace. Następnie nastąpił moment wręczania nagród dla laureatów. Nagrody główne zwycięzcom konkursu w imieniu Komendanta Głównego OHP Grzegorza Waltera wręczył Komendant Wojewódzki Jan Hućko. W kategorii Fotografia –uczestnicy OHP- II zaszczytne miejsce zajęła uczestniczka myślenickiego Hufca Pracy –Marta Kwinta za pracę pt. „Wskaż mi drogę”.

Na zakończenie spotkania wszyscy zgromadzeni odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń św. Jana Pawła II. Na starosądeckich błoniach można przez kilka najbliższych dni podziwiać wystawę prezentującą nadesłane i nagrodzone prace. Po zakończonym podsumowaniu konkursu dla wszystkich zainteresowanych odbył się bezpłatny koncert młodego rapera Arkadio.

Uroczystość podsumowania XXI edycji Konkursu Papieskiego swoją obecnością zaszczycili m.in.: Adam Skwarło – Dyrektor delegatury w Nowym Sączu Kuratorium Oświaty w Krakowie, Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki, Henryk Gawor – Wicestarosta Powiatu Wielickiego, Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Wojciech Zapłata – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Gorlice, Waldemar Kuźma - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Barbara Ruchała – Członek Komisji Konkursowej XXI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Metropolita Krakowski – Arcybiskup Marek Jędraszewski, Komendant Główny OHP – Grzegorz Walter, Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Prezydent Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Starosta Powiatu Wadowickiego – Eugeniusz Kurdas, Starosta Powiatu Nowosądeckiego – Marek Kwiatkowski, Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prof. dr hab. Piotr Borek oraz patroni medialni: Wychowawca, TVP 3 Kraków, MCDN, Hejnał Oświatowy, suski DlaWas.info.

BB