Gdzie szukać dobrych wyników naukowych?

Gdzie szukać dobrych wyników naukowych?

W moich poprzednich felietonach zachęcałem do tego, żeby w Myślenicach rozwinąć działalność gospodarczą polegającą na wdrażaniu do praktyki wyników badań naukowych powstających w nieodległym Krakowie. Żeby jednak zaczerpnąć „kubek naukowej mądrości” - trzeba wiedzieć, gdzie bije źródło. I o tych źródłach chcę teraz opowiedzieć.

Najłatwiej by mi było opowiedzieć o tym, co ma do zaoferowania moja uczelnia, Akademia Górniczo-Hutnicza, ale gdybym od tego zaczął, to mógłbym być posądzony o to, że uprawiam „prywatę”. Dlatego zacznę od pięciu innych szkół wyższych, którym w Krakowie przysługuje nazwa Uniwersytet. Jest to nazwa znacząca i zobowiązująca. W Polsce nie każda szkoła wyższa może nadać sobie miano uniwersytetu. Żeby to się stało, uczelnia musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach.

Uprawnienia takie nadaje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, która dokładnie sprawdza, jaką kadrą profesorską dysponuje jednostka chcąca nadawać stopnie naukowe i jakim dorobkiem naukowym ta kadra się może się wykazać. Analizy te są bardzo dokładne, a stawiane wymagania – wysokie. Wiem to bardzo dokładnie, bo byłem przez wiele lat członkiem tej komisji.

W Krakowie uczelnią, która oczywiście spełnia wszystkie warunki jest Uniwersytet Jagielloński. Jest to prawdziwa kopalnia naukowych wyników, z których warto skorzystać. Ale w naszym mieście są jeszcze cztery inne szkoły wyższe noszące miano Uniwersytetu. W nich także warto poszukiwać wyników nadających się do komercjalizacji. Oto lista tych uczelni (wraz z datami nadania tytułu Uniwersytetu).

W 2007 roku Uniwersytetem Ekonomicznym została Akademia Ekonomiczna. Rok później Uniwersytetem stała się Akademia Rolnicza. W 2008 roku uczelnia ta uzyskała status Uniwersytetu stając się pierwszym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Od tej pory pełna nazwa tej zasłużonej szkoły wyższej brzmi: Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja. W tym samym 2008 roku do rangi Uniwersytetu podniesiona została także Akademia Pedagogiczna w Krakowie, przyjmująca nazwę Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. W następnym (2009) roku Uniwersytetem stała się Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Ten awans unikatowej Uczelni (na świecie są tylko trzy uniwersytety papieskie!), mającej obecnie nazwę Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, sprawił, że w sumie Kraków szczyci się teraz pięcioma uniwersytetami, podczas gdy na przykład w Warszawie jest ich tylko cztery.

Jest więc gdzie szukać wiedzy!

Ryszard Tadeusiewicz