Głogoczowskie Gospodynie zapraszają do wspólnego tworzenia Archiwum Społecznego

Gmina 15 września 2020 Wydanie 34/2020
Głogoczowskie Gospodynie zapraszają do wspólnego tworzenia Archiwum Społecznego
Głogoczów centrum. Fot. H. Hermanowicza z zasobów Józefa Błachuta

Archiwum Społeczne, to zgodnie z definicją, archiwum utworzone oddolnie, w wyniku działalności społecznej. Ma na celu gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii, nagrań audio i wideo), które tworzą niepaństwowy zasób archiwalny.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie rozpoczęło w tym roku pracę nad Archiwum Społecznym wsi Głogoczów przeprowadzając wywiady video z seniorami. Rozmowy odbywały się w ramach projektu

„Nasz Senior-Nasz Skarb” dofinansowanego z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice. Gospodynie nawiązały także współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej – instytucji, która powołała do życia Otwarty System Archiwizacji. Efektem tej współpracy jest odbyte przez członkinie Stowarzyszenia oraz kierownik WDK w Głogoczowie dwudniowe szkolenie z archiwistyki społecznej. Kolejnym etapem tworzenia Archiwum jest włączenie pozostałych mieszkańców w działania, czyli zbiórkę zdjęć z dawnego Głogoczowa.

Pozyskany materiał zostanie skategoryzowany i poddany oddolnej (nie profesjonalnej) digitalizacji. Wszystkie działania prowadzić będą sami mieszkańcy Głogoczowa (badacze, archiwiści i kustosze własnego dziedzictwa). Po zbiórce i obrobieniu, zdjęcia zostaną udostępnione w Archiwum Społecznym wsi Głogoczów w Otwartym Systemie Archiwizacji na stronie https://osa.archiwa.org/. Wszystkie zdjęcia i inne materiały będą dostępne bezpłatnie on-line dla każdej osoby zainteresowanej historią Głogoczowa.

Dlaczego Archiwum Społeczne?

- Nasza miejscowość staje się sypialnią Krakowa, zaczyna zatracać swój wiejski charakter. Powoli odchodzą świadkowie naszej historii. Chcemy zachować ich wspomnienia, aby nie stracić lokalnej tożsamości. Chcemy też uświadomić mieszkańcom Głogoczowa wielowymiarowy potencjał drzemiący w dziedzictwie naszej własnej małej ojczyzny, a Archiwum Społeczne jest do tego najlepszym sposobem – mówi Agnieszka Węgrzyn, prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.

Już 19 września, w godzinach od 8 do 10, członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich czekać będą w Wiejskim Domu Kultury na mieszkańców Głogoczowa i ich zdjęcia. Aby zachować jak najwięcej lokalnej historii i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo epidemiczne, zdjęcia należy umieścić w opisanej koszulce/ teczce (imię i nazwisko, dane kontaktowe). Każde zdjęcie powinno mieć numerek (ołówkiem) i opis na osobnej kartce. W opisie powinno znaleźć się jak najwięcej informacji o danym zdjęciu np. miejsce dokładnie, data, kto jest na zdjęciu, jaka to sytuacja itp. Przyjmowanie zdjęć polegać będzie na zebraniu odpowiednich zgód od przynoszących materiały, skanowaniu zdjęć, zebraniu jak największej ilości informacji o danym zdjęciu. Po zdigitalizowaniu zbiory fizyczne będą oddawane właścicielom.

Agnieszka Węgrzyn: - To pierwszy etap zbiórki materiałów archiwalnych, w kolejnych miesiącach będziemy kontynuować działania. Liczymy, że nasza inicjatywa stanie się szansą na ponowne przebudzenie się mieszkańców i zwiększenie poczucia wspólnoty, które w ostatnich latach zanikło. Lokalna tożsamość łączy – wspomnienia, lokalna historia i tradycja staną się punktem wspólnym nawet dla tych, których wiele dzieli. Serdecznie zachęcam do włączenia się w akcję i wspólne tworzenie Archiwum Społecznego wsi Głogoczów.

Red