Gmina Myślenice otrzymała promesy w ramach programu Ochrona Zabytków Małopolski

Gmina Myślenice otrzymała promesy w ramach programu Ochrona Zabytków Małopolski

Gmina Myślenice pozyskała środki na wykonanie zadań w ramach programu Ochrona Zabytków Małopolski. W piątek 22 marca w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczano czeki z dofinansowaniem na realizację inwestycji związanych z kulturą.

Podczas wydarzenia Miasto i Gminę Myślenice reprezentowała Maria Gaczyńska z Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMiG oraz Katarzyna Niewiadoma z Wydziału Gospodarki Przestrzennej UMiG.

Uroczystość oficjalnie otworzył Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wraz z przedstawicielami zarządu oraz radnymi Sejmiku Województwa Małopolskiego m.in. Robertem Bylicą i Stanisławem Bisztygą. Gmina Myślenice odebrała promesę o wartości 150 tys. zł na remont konserwatorski zabytkowej elewacji budynku myślenickiego magistratu oraz drugą na kwotę 30 tys. zł na IV etap remontu kaplicy domkowej w Jasienicy.

Całość wydarzenia uświetnił występ lokalnego zespołu folklorystycznego. Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wspieranie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych, jest jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego.