Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki na renowację kapliczek!

Gmina 21 czerwca 2022 Wydanie 23/2022
Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki na renowację kapliczek!

W środę 15 czerwca w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie uroczyście wręczono symboliczne czeki dla beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego. Jednym z nich była gmina Myślenice, a promesy odebrał zastępca burmistrza Mateusz Suder z rąk Iwony Gibas zarządu województwa i radnego województwa Rafała Kosowskiego.

Podczas uroczystego spotkania w Wygiełzowie zostały rozdane czeki dotyczące trzech konkursów: „Mecenat Małopolski – I edycja”, „Ochrona zabytków Małopolski 2022” i „Kapliczki Małopolski 2022”. Łączna wartość dotacji przyznanych w ramach tych konkursów beneficjentom z powiatów chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego i suskiego to ponad 1,3 mln zł, natomiast gmina Myślenice pozyskała 50 tysięcy złotych na dwa zadania, jednak nie jest jedynym lokalnym beneficjentem programów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wspierających kulturę i dziedzictwo narodowe.

- Łącznie z rąk Iwony Gibas z zarządu województwa małopolskiego odebraliśmy czeki na kwotę prawie 200 tysięcy złotych. To wsparcie Województwa Małopolskiego wydarzeń kulturalnych dla Fundacji Owocna, Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice, remontu nawy Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach oraz dofinansowanie dla gminy Myślenice remontu zabytkowych kapliczek w Bęczarce i Jasienicy. Uroczystość odbyła się w zabytkowym Dworze Szlacheckim przeniesionym z naszej Drogini – mówi Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Realizowane przez Gminę Myślenice zadania będą polegać na przeprowadzeniu kolejnego etapu prac konserwatorskich przy kaplicy kubaturowej pw. św. Anny z II połowy XIX wieku w Jasienicy, a także pracach konserwatorskich i budowlanych kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832 roku w Bęczarce. Jak podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa, potencjał kulturowy Małopolski jest ogromny i bardzo szeroko rozbudowany między innymi dzięki inicjatywom podejmowanym w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”.

- Co roku powstają fantastyczne inicjatywy kulturalne, obejmujące cały przekrój społeczności Małopolan, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni - od najmłodszych po seniorów. Wiele wydarzeń realizowanych w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” wpisało się na stałe w kalendarz kulturalny województwa. Z radością witamy wśród nich także nowe przedsięwzięcia – mówi Iwona Gibas.

Przyznane dofinansowanie to nie tylko „Mecenat Małopolski” w 2022 roku, ale również programy „Ochrona zabytków Małopolski” oraz „Kapliczki Małopolski”.

- Niezwykłe bogactwo unikatowych zabytków kultury materialnej i niematerialnej, jakim może poszczycić się Małopolska, to skarb wymagający troskliwej opieki i systematycznego wsparcia. Konieczne jest prowadzenie działań, które z jednej strony pozwolą zachować ich piękno, a z drugiej – umożliwią wykreowanie dla nich nowych funkcji, odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności - zaznacza Iwona Gibas z zarządu województwa.

Jak przypomniała Iwona Gibas, zarząd województwa konsekwentnie wspiera sektor kultury, w tym m.in. organizację festiwali, koncertów, wystaw czy jubileuszy artystycznych, działania związane z przywracaniem i zachowaniem świetności obiektów zabytkowych, a także promowaniem i rozwijaniem pasji i talentów muzycznych.