29 listopada: Grupa wsparcia dla rodziców

W budynku „Sokoła” w Myśleniach (ul. Jordana 3) o godz. 16:30 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie grupy wsparcia dla rodziców. - Udział w grupie polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu i nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się użytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami - wyjaśnia Aneta Braś, jedna z organizatorek. Aby wziąć udział w zajęciach należy skontaktować się z nią pod numerem 574-555-377.

W ramach grupy wsparcia uczestnicy będą mogli spotkać się ze specjalistami zajmującymi się problematyką wychowawczą oraz innymi, których obecność będzie wynikiem poruszanych na grupie problemów, czy wynikająca z potrzeb grupy.