Inauguracja II semestru na UTW

Kultura 18 lutego 2020 Wydanie 7/2020
Inauguracja II semestru na UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął drugi semestr spotkaniem z najwybitniejszym współczesnym dyrygentem maestro Maciejem Niesiołowskim, wiolonczelistą, dyrygentem, prowadzącym w TVP program „z batutą i humorem”, a tematem spotkania było zagadnienie: Czy dyrygent jest w ogóle potrzebny.

Pan Maciej Niesiołowski jest Myśleniczaninem, kolejnym w pokoleniu. W rodzinie mistrza przewijali się sławni ludzie, zasłużeni polscy patrioci, w tym między innymi znany i uznawany fraszkopisarz Jan Staudynger również związany z Myślenicami.

Spotkanie wypełnione było zabawnymi anegdotami, poprzez które maestro Maciej Niesiołowski przybliżył nam dzieła muzyczne i funkcjonowanie świata muzyki. Dzięki temu pierwszy, inauguracyjny drugi semestr wykład na UTW był wypełniony zabawą, humorem, nauką i śpiewem.

Halina Kaczmarek