Inicjatywa Lokalna: Składanie wniosków do 26 lutego!

Region 18 lutego 2020 Wydanie 7/2020
Inicjatywa Lokalna:
Składanie wniosków do 26 lutego!

Tylko do środy 26 lutego można składać wnioski w pierwszym naborze programu Inicjatywa Lokalna Myślenice 2020, który jest formą współpracy magistratu z mieszkańcami w celu realizacji wspólnych zadań.

Masz pomysł, który chcesz zrealizować wspólnie z Gminą Myślenice? Napisz wniosek, zdobądź 20 podpisów poparcia i pozyskaj dofinansowanie, które pozwoli zrealizować projekt przy wspólnym działaniu ze społeczeństwem.

Tak działa Inicjatywa Lokalna – czyli program współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania wynosi 10 000 zł.

Pierwszy nabór wniosków w bieżącym roku trwa od 17 do 26 lutego, a łączna pula środków z miejskiego budżetu przeznaczona na ten program wynosi 50 tys. zł.

Na jakich zasadach działa Inicjatywa Lokalna?

- To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez pracę społeczną np. przy organizacji imprezy, świadczenie pieniężne z własnych środków, czy świadczenia rzeczowe poprzez użyczenie sprzętu lub pomieszczenia. Wkład Gminy Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej przy realizacji zadania może mieć charakter rzeczowy – np. ufundowanie nagród, czy poczęstunku, organizacyjny przy koordynacji projektu i przygotowaniu umowy, a także wsparcie finansowe – tłumaczy Barbara Bylica, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice.

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2020, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia. Drugi nabór wniosków zaplanowany jest od 24 sierpnia do 9 września z pulą środków w wysokości 30 000 zł. Szczegóły oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie www.myslenice.pl.