Intensywny rok dla OSP Osieczany

Intensywny rok dla OSP Osieczany

Trwa cykl walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. W ubiegłą sobotę jedno z takich spotkań odbyło się w Osieczanach, gdzie OSP jest niezwykle ważnym elementem lokalnej społeczności i wraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami czyni okolicę bezpieczniejszą i przyjaźniejszą.

Rok 2023 był dla druhów z Osieczan znacznie intensywniejszy niż poprzedni, jeśli chodzi o wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych. W stosunku do 2022 liczba interwencji zwiększyła się o 11 i ostatecznie wyniosła 18. Większość z nich, bo aż 15 dotyczyło likwidacji miejscowych zagrożeń, trzy miały związek z pożarami, a jedna okazała się fałszywym alarmem. Najaktywniejszym strażakiem ochotnikiem okazał się Wojciech Ćwierz, który aż 15 razy ruszał, aby ratować zdrowie i życie.

Jeśli chodzi o stan osobowy, to zmniejszył się on o jednego ochotnika. Obecnie członków OSP Osieczany jest 62, z których 47 to członkowie zwyczajni, dziewięciu to honorowi, a sześciu to wspierający. W zeszłym roku informowaliśmy o tym, że w planach jednostki była inwestycja w młodzież, co się udało, ponieważ obecnie MDP liczy sobie aż 24 członków, którzy również wzięli udział w zebraniu.

Młodzieżowa drużyna pożarnicza nie tylko jest liczna, ale również świetnie wyposażona, ponieważ w ubiegłym roku zakupiono dla niej między innymi: ubrania koszarowe, hełmy, czapki czy pasy strażackie. Oprócz tego ważnym osiągnięciem w tym roku było także wyczyszczenie i renowacja dachu strażnicy i wieży syreny. Dwóch druhów odbyło szkolenia podstawowe, które pozwoliły im nabyć kluczowe umiejętności oraz wiedzę, która pozwoli im w uczestniczeniu w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kolejnych czterech członków jednostki odbędzie szkolenia w tym roku. Jednak kluczowymi inwestycjami, które mają zostać wykonane w najbliższych miesiącach, będą remont klatki schodowej oraz garażu. Niezbędne do dalszych skutecznych działań ratowniczych będą także nowe opony do wozu bojowego, które zastąpią te zużyte.

OSP świetnie współpracuje z innymi organizacjami czy instytucjami takimi jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Nasze Osieczany, Parafia Osieczany czy Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach. Nie dziwi więc, że na zebraniu stawili się przedstawiciele wymienionych wyżej podmiotów, którzy dziękowali strażakom za cały rok pracy.

Swoją obecnością zaszczycili druhów również przedstawiciele wyższych szczebli organizacji strażackiej, którzy przekazali najnowsze wytyczne oraz poruszyli ważne tematy takie, jak akcje oddawania krwi. Nie zabrakło także samorządowców w postaci: burmistrza Jarosława Szlachetki, jego zastępcy Mateusza Sudera oraz wicestarosty Rafała Kudasa. Przekonywali oni o nieustającym wsparciu ze strony reprezentowanych podmiotów oraz podsumowywali całą kadencję inwestycji.

 

Jakub Kurek Jakub Kurek Autor artykułu

Student, który szybko się uczy. Zainteresowany dziennikarstwem i sportem. Współpracownik Gazety od 2022 roku.