Inwestycje drogowe nie zwalniają tempa

Miasto 27 listopada 2018 Wydanie 42/2018
Inwestycje drogowe nie zwalniają tempa

Tegoroczna, długa i wyjątkowo ciepła jesień, pozwoliła na realizację wielu z zaplanowanych na ten czas przez Powiat Myślenicki inwestycji drogowych

Ukończono przebudowę skrzyżowania ulic Słowackiego i Żeromskiego oraz mostu na potoku Bysinka w Myślenicach. W ramach tego zadania zmianie uległa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Żeromskiego, na odcinku drogi przy ulicy Słowackiego powstał trzeci pas ruchu, natomiast na ulicy Żeromskiego przejścia dla pieszych z tzw. azylem oraz zatoki postojowe. Powstał również skwer, który już na wiosnę zmieni się w park kieszonkowy. Koszt tego przedsięwzięcia to 1.565.705 zł: z budżetu powiatu przeznaczono 700.452 zł, a z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 865.253 zł. - Głównym celem tej inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Uważam, że cel ten osiągnęliśmy - powiedział starosta Józef Tomal.

Kolejną, już prawie zakończoną inwestycją drogową Powiatu Myślenickiego, jest budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Cegielskiego w Myślenicach.

Na nowym rondzie został już wprowadzony ruch okrężny, ale trwają jeszcze prace wykończeniowe na terenie budowy. W ramach tego zadania wymieniona została już nawierzchnia na ulicy Cegielskiego oraz wybudowany został chodnik wzdłuż modernizowanej ulicy. - Cieszę się, że inwestycja ta jest już prawie ukończona, bo ten rejon to ważny węzeł komunikacyjny w Myślenicach, ze względu na bliskość Urzędu Skarbowego oraz strefy przemysłowej – skomentował Starosta Józef Tomal.

Planowany koszt inwestycji to ponad 1,6 mln złotych, w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę ponad 1,3 mln złotych. Zadanie dofinansowane jest z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa w kwocie ponad 299 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec tego roku.

WPSiFE