Inwestycje na drogach

Inwestycje na drogach
Inwestycje na drogach

 

Powiat myślenicki prowadzi aktualnie kilka ważnych inwestycji na drogach w kilku gminach. Część z nich wykonuje wyłącznie z własnego budżetu, a część w ramach współfinansowania z gminami lub z dofinansowaniem zewnętrznym

Gmina Wiśniowa

Dobiega końca przebudowa ok. 9 km drogi Lipnik-Kobielnik-Węglówka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówka). Zakończono budowę chodników o łącznej długości ponad 2 km wraz z zatokami przystankowymi, przejściami dla pieszych i elementami uspokojenia ruchu (spoczniki, wyspy). Wykonane już zostało ok. 50% nowej nawierzchni jezdni, a ukończenie tej inwestycji jest planowane na koniec wakacji. Będzie ona kosztowała ponad 4 mln zł, z czego 50% pokrywa budżet państwa, 40% powiat, a 10 % gmina Wiśniowa.

Gmina Pcim

Powstaje nowy most na Rabie w Pcimiu na Małą Suchą. Na czas prowadzenia inwestycji wykonany został most objazdowy, a stary most w tym miejscu został rozebrany. Aktualnie prowadzone są prace ziemne i przygotowawcze przy przyczółkach nowego mostu. Obiekt o wartości 1,2 mln zł jest finansowany po połowie przez powiat i budżet państwa w ramach jednoprocentowej rezerwy inwestycyjnej ministerstwa transportu i infrastruktury.

Chodniki

Trwa budowa chodników współfinansowanych przez powiat i gminy, na terenie których prowadzone są te inwestycje. Rozpoczęto budowę ok. 600 m chodnika wraz z korektą niwelety drogi koło szkoły w Bęczarce. Wartość inwestycji to prawie 600 tys. zł. Obecnie trwają prace ziemne, rozpoczęto układanie krawężników.

Rozstrzygnięty został przetarg na dokończenie budowy chodnika w Rudniku Dolnym. Umowa z wykonawcą została już podpisana i niebawem rozpoczną się prace ziemne. Wartość inwestycji to ok. 160 tys. zł.

Ogłoszony też został przetarg na wykonanie dwóch odcinków chodnika w gminie Tokarnia.

Wystąpiły problemy z realizacją kolejnego etapu budowy chodnika w Tenczynie. Od wydanej już decyzji o pozwoleniu na budowę odwołało się dwóch mieszkańców i w związku z tym prowadzona jest procedura odwoławcza. Trudno więc przewidzieć, czy inwestycja ta zostanie zrealizowana w tym roku.

Nowe nawierzchnie

Łącznie wykonanych zostanie kilka kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych. Wykonano już ok. 800 mb nawierzchni w Zasani oraz ok. 2,5 km na drodze Zegartowice-Góra Jana. W najbliższym czasie będą zrealizowane nawierzchnie w Kędzierzynce, Sierakowie, w ciągu drogi Kawec-Gruszów i w Bogdanówce.

Usuwanie skutków powodzi

Powiat otrzymał już promesę z ministerstw spraw wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi. Dofinansowanie obejmie nowy odcinek nawierzchni na drodze Osieczany-Bulina. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie tego zadania.

Z oszczędności przetargowych

Koszt budowy mostu w Pcimiu będzie niższy niż zakładał kosztorys inwestorski. Z oszczędności najprawdopodobniej wykonana zostanie modernizacja mostu na Bysince w okolicy kotłowni na osiedlu Tysiąclecia wraz z nową nawierzchnią na ul. 3 Maja między mostem a Domem Ludowym na Górnym Przedmieściu. Planowane jest również wykonanie odcinka nawierzchni na drodze Stróża-Pcim za Rabą. Zadania te zostaną zrealizowane, jeżeli ministerstwo transportu i infrastruktury wyrazi zgodę na takie wykorzystanie oszczędności przetargowych. O zgodę tę starosta już wystąpił do ministerstwa.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)