Jarosława Szlachetki - burmistrza Myślenic

Jarosława Szlachetki - burmistrza Myślenic

- Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedłoży Pan projekt uchwały o budżecie obywatelskim, tym samym, po roku przerwy spowodowanej pandemią, wróci ta ważna dla mieszkańców inicjatywa. Czym będzie się różnił nowy budżet obywatelski od poprzednich rozwiązań?

Budżet Obywatelski to najlepsze narzędzie dla mieszkańców, by mieć realny wpływ na zmianę swojego najbliższego otoczenia. Każdy mieszkaniec gminy Myślenice, który ukończył 16 lat może złożyć projekt, który jeśli zostanie pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie wybrany w głosowaniu, zostanie zrealizowany przez gminę Myślenice z miejskiego budżetu w 2022 roku. Dobrą informacją jest z pewnością fakt, że proponujemy w projekcie uchwały zwiększenie środków na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego, rozdysponujemy na wybrane w głosowaniu zadania ponad 1 milion złotych, a jak już wcześniej wspomniałem realizowane projekty będą autorskimi pomysłami mieszkańców. Kwota w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrasta z 18 złotych w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego na 20 złotych w nowej odsłonie tego programu na rok 2022. Kolejną zmianą będzie wzrost minimalnej kwoty zadania, będzie to 10 tys. zł w każdym sołectwie lub okręgu miejskim, natomiast na projekty ogólnomiejskie niezmiennie przeznaczymy 200 tys. zł. W dwóch miejskich okręgach kwota wyniesie po 174 150 zł, natomiast w największych miejscowościach wiejskich zgodnie z procedowanym regulaminem będą to kwoty w wysokości 50 tys. zł. Powstała nadwyżka trafi do najmniejszych sołectw, czyli Chełmu, Łęk, Buliny oraz Zasani. Liczymy na kreatywne pomysły podczas zgłaszania zadań, które zaplanowaliśmy w drugiej połowie maja, następnie urzędnicy myślenickiego magistratu przyjrzą się im pod kątem formalnym i merytorycznym, a we wrześniu przeprowadzimy głosowanie.

- Czy wszystkie projekty z lat poprzednich zostały już zrealizowane, a jeśli nie, to które czekają na wykonanie i kiedy można się spodziewać ich zakończenia?

Niemal wszystkie zaległości z poprzednich lat udało nam się zrealizować. Na pewno pomogła w tym decyzja o zawieszeniu ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, bowiem ten czas i środki pozwoliły na doinwestowanie zadań, na które mieszkańcy czekali nawet trzy lata. Obecnie do realizacji pozostało zaledwie kilka zadań, na dokończenie boiska treningowego przy stadionie Orła Myślenice podpisaliśmy już umowę z wykonawcą i roboty ruszą, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, zadanie z Drogini polegające na budowie miejsca odpoczynku jest, w porozumieniu z autorem, projektowane na nowo. W Jasienicy procedujemy możliwość rozpoczęcia renowacji dachu kapliczki św. Anny, a do zakończenia został także podest przy amfiteatrze. W tym przypadku zakupiliśmy już drzewo i w tym roku zostanie wykonany montaż. Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku na Górnym Przedmieściu to projekt z 2018 roku, niedawno wykonaliśmy nową dokumentację projektową, bowiem na poprzedni projekt nie udało się znaleźć wykonawcy w kilku postępowaniach na przestrzeni dwóch lat. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

- Jak Pan ocenia inicjatywy mieszkańców, zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego, czy są odpowiedzią na istotne problemy czy braki w danym rejonie, czy są jakieś dziedziny, o których zapominamy?

Poprzednie edycje pokazały zaangażowanie mieszkańców w promocję swoich projektów i dużą rywalizację w pozyskiwaniu głosów. To na pewno ważne dla społeczeństwa i każdemu daje satysfakcję, że jego działanie i głos przekłada się namacalnie w realizację zadań, głównie inwestycyjnych w jego otoczeniu. Nie chciałbym wskazywać drogi autorom przyszłych projektów, zdajemy się na kreatywność mieszkańców, którzy najlepiej powinni wiedzieć na co w swoim okręgu lub sołectwie powinniśmy zainwestować środki z miejskiego budżetu. Temu programowi przyświeca hasło – zgłoś pomysł, promuj go w głosowaniu, a następnie samorząd zrealizuje go za Ciebie. Razem zmieniajmy oblicze naszego miasta i naszej gminy.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)