Jasienica beneficjentką oświatowej pomocy z Polskiego Ładu

Gmina 21 listopada 2023 Wydanie 44/2023
Jasienica beneficjentką oświatowej pomocy z Polskiego Ładu

Zebranie wiejskie w Jasienicy tak jak i pozostałe zaczęło się od omówienia tego co udało się zrealizować. Zadania wykonane z Funduszu Sołeckiego omówił sołtys Mieczysław Ryś, natomiast te większe, gminne przedstawił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Największe spośród nich to realizowana jest obecnie za ponad 2,4 mln zł od dawna oczekiwana rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych, w tym o potrzebną zarówno uczniom jak i przedszkolakom stołówkę, i zagospodarowanie terenu wokół niego. Jednak to nie o nią pytano najczęściej. Najczęściej powtarzane były pytania o poprawę bezpieczeństwa na biegnącej przez wieś drodze powiatowej, a konkretnie o budowę przy niej chodnika, tam gdzie go jeszcze nie ma i o wytyczenie przejść dla pieszych i o wiaty na przystankach w „górnej” części wsi.

Władz powiatu na zebraniu nie było, a reprezentujący je Mateusz Murzyn, mówił, że powiat wnioskował o niespełna 2 mln zł z Funduszu Polski Ład na budowę tego chodnika, ale ich nie dostał. Dlatego też, jak dodał, ma zabezpieczyć środki na to w budżecie na przyszły rok. Nie padało jednak ma to być cała suma, czy tylko część.

Burmistrz tłumaczył zaś, że choć gmina gotowa jest co roku dokładać powiatowi po milionie złotych i wspólnie z nim budować chodniki przy drogach powiatowych, tak jak zrobiła to chociażby w 2021 dokładając do chodnika w Zasani, to powiat ani w 2022 roku ani w 2023 nie skorzystał z tego i nie zrealizował kolejnej takiej inwestycji. Dlatego też, jak mówił burmistrz, nie należy się spodziewać dofinansowania w 2024 roku budowy chodnika w Jasienicy przez gminę Myślenice w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych (IS-ów), bo nie został jeszcze zrealizowany chodnik w Osieczanach, który w ustanowionej uchwałą Rady Miejskiej kolejce „IS-ów” znajduje się przed chodnikiem w Jasienicy. Zresztą, jak dodał burmistrz, starosta już zwrócił się do niego z pytaniem czy gmina udzieli w 2024 roku wsparcia na budowę właśnie chodnika w Osieczanach.

Ze strony burmistrza padła za to deklaracja, że gmina dołoży połowę potrzebnych środków do wykonanie przejść dla pieszych na drodze powiatowej, jeśli powiat wykona projekty i będzie przystępował do ich realizacji.

W zebraniu wzięli udział radni: Eleonora Lejda-Kuklewicz i Katarzyna Stopka z Rady Miejskiej oraz Jan Bylica z Rady Powiatu.