Jesienne porządki – Straż Miejska przypomina o zakazie spalania pozostałości roślinnych w ogrodach

Region 29 września 2020 Wydanie 36/2020
Jesienne porządki – Straż Miejska przypomina
o zakazie spalania pozostałości roślinnych w ogrodach

Odpadów z ogrodu, takich jak suche liście, siano, trawa, łodygi, ścięte gałęzie, nie wolno nam spalać. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od tego, czy jest to nasza działka prywatna, ogród przydomowy, czy też teren rolny lub leśny.

Obecne przepisy prawa wszystkich obligują do segregowania odpadów i oddawania ich zgodnie z zasadami panującymi również w naszej gminie. Oprócz stosowania czarnych worków na odpady zielone, nadmiar suchych liści, gałęzie po cięciu drzewek i krzewów, skoszoną trawę, łodygi, kwiaty i chwasty można dostarczyć do lokalnego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z zachowaniem obowiązującego limitu.

Należy pamiętać, iż palenie na otwartych przestrzeniach tzw. odpadów biogennych, przyczynia się do niebezpiecznych dla zdrowia przekroczeń poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu. Przypominamy też, że zgodnie z przyjętą przez Samorząd Województwa Małopolskiego uchwałą antysmogową, zabronione jest nawet palenie w piecach drewnem o wilgotności powyżej 20 procent.

W myśl bowiem art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, wprowadzając do atmosfery szkodliwe substancje może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł, a w postępowaniu sądowym do 5000 zł.

Wyjątkiem może być rozpalanie zorganizowanego ogniska w celach np. „rekreacyjnych” z pieczeniem kiełbaski. Ale w takim ognisku w żadnym wypadku nie wolno spalać odpadów roślinnych z ogrodu dających uciążliwy dym, który jest tu kluczowy również dla sąsiadów mogących rościć swoje prawa z powództwa cywilnego w oparciu o art. 144 Kodeksu Cywilnego. Dlatego do tradycyjnego zorganizowanego ogniska powinno trafiać wyłącznie odpowiednio przygotowane drewno opałowe (najlepiej o wilgotności do 20%), które będzie wydzielać minimalną ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery.

Planując rozpalenie ogniska musimy wziąć pod uwagę także przepisy przeciwpożarowe. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W myśl tych przepisów ognisko w ogrodzie lub na działce będzie nielegalne, gdy:

- jest rozpalane w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu (§40 ust. 1) ,

- znajduje się w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§4 ust. 1 pkt 5),

- jest rozpalane w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej (§4 ust. 1 pkt 6),

- znajduje się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§41 ust. 3).