Jesteśmy karłami

Jesteśmy karłami

Warto pomyśleć o słowach Bernarda z Chartres, który powiedział: „Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż on, ale nie dlatego, iż oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą swoją gigantyczną wysokość.”

Może tak jest rzeczywiście, a może jest tak, że po jakimś czasie zabraknie ramion olbrzyma i niewiele będziemy widzieć…? Czy śmierć rozwiązała wszystkie sprzeczności?

Roman Brandstaetter krótko przed śmiercią napisał wiersz, w którym prosił Boga o ujawnienie tajemnicy swego człowieczeństwa:

Wiele błądziłem…
Panie, wczoraj byłem kimś innym
Niż jestem dzisiaj.
Powiedz mi zatem,
Który z nas obu
- Ja wczorajszy
Czy ja dzisiejszy -
Jest moim prawdziwym
Ja?
A na to Pan odpowiedział:
- Jesteś tym, kim będziesz jutro,
Mój synu…

(Jest to parafraza japońskiego poety Sasaki Nobutsuna.)

 

Emil Biela Emil Biela Autor artykułu

Pisarz, felietonista. Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Kraków). Debiutował w 1962 r. na łamach tygodnika "Życie Literackie" jako poeta.