„Jeżdżę z głową” - uczniowie rozpoczęli naukę jazdy na nartach

Edukacja 23 lutego 2021 Wydanie 8/2021
„Jeżdżę z głową” - uczniowie rozpoczęli naukę jazdy na nartach

Otwarcie stoków narciarskich pozwoliło na realizację projektu „Jeżdżę z głową” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Gminę Myślenice. Łącznie 160 uczniów z piętnastu szkół podstawowych w gminie Myślenice skorzysta z programu, korzystając z lekcji jazdy na nartach na stoku Sport Arena Myślenice na Górze Chełm. W ramach programu Gmina Myślenice zapewnia także transport dzieci na stok.

Małopolski projekt nauki jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach został zainicjowany w 2012 roku i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dla których zorganizowane zostaną kursy nauki jazdy na nartach na stoku Sport Arena Myślenice na Górze Chełm. Gmina Myślenice dofinansuje projekt z miejskiego budżetu w kwocie około 105 tys. zł, a środki w kwocie 45 800 zł pochodzą z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Uczniowie z 15 szkół podstawowych w gminie Myślenice rozpoczęli od 15 lutego naukę jazdy na nartach w ramach projektu „Jeżdżę z głową”, współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz naszego budżetu. Mam nadzieję, że to będzie świetna szansa na spróbowanie swoich sił w sportach zimowych dla dzieci, które w obliczu wprowadzonych obostrzeń nie mogły korzystać z zimowego szaleństwa w czasie ferii. Ten projekt ma na celu zdobycie umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Zajęcia odbywają się na stacji narciarskiej Sport Arena Myślenice na Górze Chełm. Lekcje jazdy na nartach rozpoczęły się 15 lutego 2021 r. i będą odbywać się jako zajęcia pozalekcyjne lub w systemie weekendowym aż do 15 marca 2021 r. Szczegółowe harmonogramy zajęć będą dostępne w każdej szkole zakwalifikowanej do projektu.

- Cały kurs będzie trwał 16 godzin w dwugodzinnych blokach, a uczniowie muszą skorzystać z lekcji w terminie od 18 stycznia do 15 marca bieżącego roku. W projekcie łącznie weźmie udział aż 160 uczniów szkół z terenu miasta i gminy Myślenice, a w ramach programu „Jeżdżę z głową” będą mieć zapewnione: transport, zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem narciarstwa, opiekę nauczyciela, karnet na wyciągi oraz możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego – wyjaśnia Małgorzata Ciemińska, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG Myślenice.

Uczestnicy zajęć w ramach projektu Jeżdżę z Głową: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach (10 osób), Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach (10 osób), Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach (20 osób), Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach (10 osób), Szkoła Podstawowa w Bęczarce (10 osób), Szkoła Podstawowa w Borzęcie – ZPO w Borzęcie (10 osób), Szkoła Podstawowa w Głogoczowie – ZPO w Głogoczowie (10 osób), Szkoła Podstawowa w Jaworniku (10 osób), Szkoła Podstawowa w Jasienicy – ZPO w Jasienicy (10 osób), Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach (10 osób), Szkoła Podstawowa w Osieczanach – ZPO w Osieczanach (10 osób), Szkoła Podstawowa w Polance (10 osób), Szkoła Podstawowa w Porębie (10 osób), Szkoła Podstawowa w Trzemeśni (10 osób), Szkoła Podstawowa w Zawadzie (10 osób).