Jubileusz dyrektor Teresy Sari

Jubileusz dyrektor Teresy Sari

Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej burmistrz Jarosław Szlachetka złożył życzenia nauczycielowi pani Teresie Sari, która może pochwalić się 19-letnim stażem na stanowisku dyrektora przedszkola oraz 16-letnim doświadczeniem w pracy jako nauczyciel.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 Myślenicach zdecydowanie dba o wysoki poziom procesu wychowawczo – dydaktycznego w zakresie swojej pracy co przekłada się na pozytywny wizerunek całej placówki. Jak sama twierdzi zawsze kieruje się dobrem dziecka. Ogromne zaangażowanie i sumienne podejście do obowiązków to elementy definiujące jej dotychczasową pracę. Warto wspomnieć, że od wielu lat pani dyrektor pisze i realizuje projekty z WFOŚiGW w Krakowie. Przedszkole, którym kieruje wyróżnia się sympatyczną i rodzinną atmosferą. Personelowi nie brak zaangażowania, ale jak wspomina pani Teresa „ ...również rodzice przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i miłego miejsca pobytu naszych dzieci…” Twórcza nauka i zabawa w przedszkolu nr 4 z pewnością zachęcą przyszłych rodziców do oddania w opiekę swoich pociech, gdzie nadzór prowadzony jest przez jednego z najbardziej doświadczonych pedagogów w gminie. Serdecznie gratulujemy jubileuszu, życząc tym samym dalszych sukcesów w pracy z naszymi najmniejszymi obywatelami Miasta i Gminy Myślenice.