Już nie na sprzedaż

Już nie na sprzedaż

Na sesji w ostatni dzień maja, starosta Józef Tomal zaskoczył radnych, gdy oświadczył, że wycofał się z zamiaru sprzedaży biurowca przy ul. Słowackiego. Uzasadniając zmianę swego stanowiska powiedział, że powiat ma zapotrzebowanie na pomieszczenia biurowe i zmodernizowanie tego budynku będzie korzystne.

Inaczej było na sesji rady powiatu w dniu 3 listopada, kiedy to „na siłę” koalicja popierająca starostę przegłosowała uchwałę wyrażającą zgodę dla zarządu powiatu na odsprzedaż tego budynku. O czym pisałem w artykule pt. „Sprzedaje się tylko raz” (GM nr 42/2011 z 9.11.2011). gdzie relacjonując to co było mówione na sesji napisałem: „Pierwotnie mówiło się, że do opuszczanego biurowca przeniosą się inne jednostki administracyjne np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który „gniecie się” wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w domu zaadaptowanym na biura czy agendy rolnicze mające swoją siedzibę na drugim piętrze magistratu, ale jak wyjaśnił starosta Józef Tomal, są to jednostki podległe wojewodzie, z którym nie doszło do porozumienia w sprawie ich przeniesienia. Szczegółów negocjowanego porozumienia na sesji nie przedstawiono ale za to zarząd powiatu zaproponował radnym przegłosowanie uchwały o zgodzie na wydzierżawienie lub sprzedaż biurowca. Radni opozycyjnego w radzie powiatu klubu Prawa i Sprawiedliwości protestowali przeciwko takim zapisom uchwały.”

Dalej przytaczałem kontrargumenty wysuwane przez radnych PiS, przeciwko sprzedaży biurowca, na co Józef Tomal ripostował, że w pierwszej kolejności będzie próbował wydzierżawić budynek ale jeśli nie pojawi się nikt chętny to biurowiec zostanie sprzedany, gdyż powiat nie będzie utrzymywał pustego budynku.

Minęło kilka miesięcy, budynek stoi pusty, nikomu nie został wydzierżawiony, a starosta kolejny raz zmienił zdanie i teraz nie zamierza zbywać tego budynku. To dobra decyzja, gdyż wiele jednostek powiatu i innych, terenowych agend wojewody pozostaje rozproszonych po mieście, a tak mogą znaleźć swoją siedzibę na Słowackiego. Niestety poza samą zmianą zdania nie usłyszeliśmy od starosty innych konkretów, kiedy nastąpi niezbędna modernizacja biurowca i kiedy będą się tam mogły przeprowadzić wspomniane placówki.

Na wspomnianej sesji w listopadzie ubiegłego roku głosowano również inną kontrowersyjną uchwałę w sprawie wydzierżawienia działki na terenie szpitala na okres 25 lat dla prywatnej firma, która obecnie prowadzi stację dializ, a która chce na działce gdzie stoją stare magazyny nieopodal oddziału pulmonologii wybudować nowy budynek i przenieść tam stację. Mimo apeli radnych PiS o wstrzymania się z głosowaniem tej uchwały, w celu lepszej oceny tej decyzji, również i ta uchwała dzięki głosom koalicji radnych z klubów Józefa Tomala i Macieja Ostrowskiego została przegłosowana. Jak się dziś okazuje inwestycja ta jest wstrzymana, gdyż firma nią zainteresowana nie podjęła jeszcze żadnych działań w tej sprawie. Taką informację przekazał dyrektor SP ZOZ na sesji w dniu 16 czerwca br., kiedy dyskutowano nad sprawozdaniem finansowym szpitala za poprzedni rok. Oczywiście nie oznacza to, że potencjalny inwestor zamierza się wycofać, ale jak się okazało niepotrzebne było forsowanie uchwały w tej sprawie.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)