Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego

red2 9 października 2018 Wydanie 36/2018
Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Powiat Myślenicki należy do 4 okręgu wraz z czteroma innymi powiatami: wadowickim, suskim, nowotarskim oraz tatrzańskim. Swoich kandydatów wystawiło 13 komitetów, wśród których 7 osób dzięki naszym głosom otrzyma mandaty

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1. BARNAŚ Stanisław (56 l.) Nowy Targ
2. BOBOWSKA Joanna Grażyna (51 l.) Krzywaczka
3. MOTYKA Miłosz Maksymilian (26 l.) Tokarnia
4. KLIMOWSKA-BOBULA Edyta Katarzyna (47 l.) Leśnica
5. SZYDŁOWSKI Franciszek (76 l.) Wysoka
6. PIECZONKA Paweł Jan (66 l.) Rabka-Zdrój
7. KALEMBA Urszula Maria (46 l.) Białka
8. SKAŁUBA Elżbieta Anna (38 l.) Ostrowsko
9. DZIWISZ Barbara Stanisława (54 l.) Raba Wyżna

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. KACZYŃSKI Filip Roman (30 l.) Wadowice
2. WIERZBA Marek (54 l.) Skawa
3. PICZURA Jan (61 l.) Witów
4. STUGLIK Rafał (52 l.) Wieprz
5. SZAFRANIEC-RUTKIEWICZ Anna Maria (37 l.) Głogoczów
6. ŚWIERKOSZ Grażyna (60 l.) Lachowice
7. KOŚCIELNIAK Ewa (30 l.) Rabka-Zdrój
8. KAWA Danuta (52 l.) Palcza
9. BYLICA Robert Stanisław (38 l.) Jasienica

Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP

1. ADAMCZAK Tadeusz Jan (63 l.) Kraków
2. BASTER Łukasz Krzysztof (35 l.) Baranówka
3. TOMASZCZUK Mateusz Krzysztof (25 l.) Kraków
4. ZIELIŃSKA Beata Elżbieta (33 l.) Tarnów
5. ARMATYS Dominika Anna (40 l.) Lisia Góra

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

1. NADARKIEWICZ Edward Jan (76 l.) Zakopane
2. RAUCH Jan Zbigniew (65 l.) Wadowice
3. KLEMENSIEWICZ Jan (56 l.) Myślenice
4. ZIELIŃSKA Dorota Barbara (38 l.) Wieprz
5. GĄSIENICA-DANIEL Stanisław (75 l.) Zakopane
6. MAJKA Krystyna Aniela (76 l.) Myślenice
7. SZAFRAŃSKA Janina Bożena (62 l.) Andrychów
8. JAGLARZ Katarzyna Dorota (61 l.) Wadowice
9. LEWANDOWSKI Andrzej Jan(62 l.) Wadowice

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

1. MOMOT Józef (66 l.) Tłuczań
2. CHOWANIAK Tadeusz (62 l.) Zawoja
3. MACIEJOWSKA Kinga Katarzyna (46 l.) Sucha Beskidzka
4. PASIOWIEC Edward (37 l.) Skomielna Czarna
5. KOZAK Joanna Katarzyna (35 l.) Poręba
6. BUKSA Helena Janina (68 l.) Szflary
7. FRÓG Maria (64 l.) Spytkowice
8. SIWIEC-CIELEBON Michał Stanisław (54 l.) Wadowice
9. WITEK Tomasz Wojciech (34 l.) Gronków

Komitet Wyborczy Partii Razem

1. ŁAŚ Maria Bogusława (41 l.) Gronków
2. GALENT Marcin (46 l.) Kraków
3. IVCHENKO Olesia (28 l.) Kraków
4. KOWALÓWKA Michał Grzegorz (32 l.) Kraków
5. KRAUZOWICZ-TARCZOŃ Joanna Magdalena (38 l.) Nowy Targ

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

1. BISZTYGA Stanisław (67 l.) Myślenice
2. HABER Marek Mikołaj (59 l.) Sucha Beskidzka
3. KOT Jakub (28 l.) Zakopane
4. DĄBKIEWICZ Marcin (32 l.) Kraków
5. WACHAŁOWICZ-KIERSZTYN Maria Dominika (44 l.) Rabka-Zdrój
6. GOLCZYK Maria Teresa (66 l.) Myślenice
7. WIERCIOCH Ewelina Maria (39 l.) Zakopane
8. GUZDEK Elżbieta (37 l.) Zawadka
9. KOZBIAŁ Maciej Józef (53 l.) Wadowice

Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie

1. CZOSNOWSKI Radosław Maria (54 l.) Kraków
2. SKUPIEŃ Andrzej (25 l.) Biały Dunajec
3. DŁUGA Michał (25 l.) Czarny Dunajec
4. SPISAK Halina (72 l.) Radocza
5. URBAŃSKA Anna Katarzyna (39 l.) Grzechynia
6. NITKA Anna Maria (19 l.) Czarny Dunajec
7. LEŚNIK-BARGLIK Angelika Małgorzata (32 l.) Kościelisko
8. PAWLIKOWSKI Roman Paweł (44 l.) Skomielna Biała
9. PAŁKA Dawid Łukasz (25 l.) Stróża 

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy

1. OLIWA Rozalia (62 l.) Krzywaczka
2. ORAWIEC Mieszko Jan (34 l.) Kraków
3. MENTEL Tadeusz Bogusław (56 l.) Jordanów
4. BARAN Magdalena Maria (19 l.) Zawada
5. ROKOSZ Mieszko Andrzej (56 l.) Kraków

Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni

1. KRÓL Jan Kazimierz (30 l.) Zakopane
2. KAPŁON Leszek (56 l.) Rudnik
3. MATONOG Marzena Maria (35 l.) Zubrzyca Górna
4. FRĄCZEK Mirosław (46 l.) Bęczarka
5. KAMIŃSKA Magdalena Anna (50 l.) Modlnica
6. HANULA Piotr (38 l.) Ochotnica Górna
7. WÓJCIK Edyta Sylwia (27 l.) Biskupice

Komitet Wyborczy „Wspólna Małopolska”

1. JACHYMIAK Maciej (51 l.) Nowy Targ
2. HUTNICZAK Antoni (56 l.) Targanice
3. CHOWANIEC Robert (51 l.) Poronin
4. OLEKSY Joanna Marzena (38 l.) Szczawnica
5. HOŁDA Zofia (66 l.) Maków Podhalański
6. MITANA Magdalena Anna (34 l.) Trzemeśnia
7. RZONCA Monika Elżbieta (41 l.) Rabka-Zdrój
8. STACHOWSKI Andrzej Czesław (70 l.) Zakopane
9. JANOSZ Jacek Adam (47 l.) Wadowice

Komitet Wyborczy Wyborców Iskra

1. CHMIEL Dariusz Bogdan (53 l.) Wadowice
2. SCHAEFFER Ryszard Stanisław (69 l.) Nowy Targ
3. GÓRSKI Konrad Janusz (55 l.) Rabka Zdrój
4. SYREK-ZUZEK Elżbieta Izabela (47 l.) Myślenice
5. GUMULIŃSKI Krzysztof Edward (56 l.) Rabka-Zdrój
6. PITALA Anna Wioleta (33 l.) Kraków
7. JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta (42 l.) Kraków

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

1. PATER Stanisław (75 l.) Kraków
2. OPOCZKA Adam Józef (55 l.) Sosnowice
3. OCHNIAK-DUDEK Klementyna Barbara (44 l.) Kraków
4. LESZCZYŃSKA Katarzyna Paulina (29 l.) Łazy
5. CZUBERNAT Sebastian Andrzej (26 l.) Leńcze

Co robi radny sejmiku województwa?

Radny sejmiku województwa musi kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, ale nie jest związany instrukcjami wyborców.

Jest również zobowiązany do udziału w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czym zajmuje się sejmik województwa?

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.in.: stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejmik województwa uchwala też strategię rozwoju województwa i zagospodarowania przestrzennego.

Sejmik województwa określa też tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, a także uchwala budżet województwa. Do kompetencji sejmiku województwa należy także rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa. Sejmik podejmuje ponadto uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa. Rozpatruje również raport o stanie województwa oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania z tego tytułu

Sejmik może też uchwalać, w granicach określonych ustawami, przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Do sejmiku województwa należy też powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa, podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa.