Słowo na niedzielę, ksiądz Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę

na niedzielę 28 sierpnia 2022 roku „Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć” /por. Łk 14/ Dla jednych tzw. życiowa zaradność to umiejętność wchodzenia w rozmaite układy, zależności i usługi typu „ja tob...

Słowo na niedzielę

...na niedzielę 14 sierpnia 2022 roku „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?” /por. Łk 12/ Jezus Chrystus, do którego odnosimy określenia „Emanuel”, „Książe Pokoju” mówi, że nie przyszedł przynieść na ziemię pokoju. Jak...

Słowo na ...

na niedzielę 7 sierpnia 2022 roku „Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana” /por. Łk 12/ Niewiara przejawia się m.in. próbą uśpienia samego siebie odnośnie pytań o przyszłość. Niewierzący nie chce myśleć ani o śmierci...

Słowo na niedzielę

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości” /por. Łk 12/ Ciąg dalszy wypowiedzi Pana Jezusa znajdujemy u św. Pawła Apostoła, który pisząc pierwszy list do młodego biskupa Efezu Tymoteusza ostrzega, że „ci, którzy chcą się bog...

Słowo na niedziele

„Panie, naucz nas się modlić” /por. Łk 11/ Mówią, że jaka wiara taka modlitwa albo na odwrót, że jaka modlitwa taka wiara. Tak czy owak sposób modlenia się na pewno ma wpływ na całe życie konkretnej osoby; zarówno na jej myślenie...

Słowo na niedzielę

„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele” /por. Łk 10/ Wydaje się, że ta dobra kobieta, jaką jest Marta ma słuszny żal do swojej siostry, że jej nie pomaga. Zwraca się więc do ich wspólnego Gościa, aby jakoś zareagował....

Słowo na niedzielę

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” /por. Łk 10/ Kiedy uczony stawiał Panu Jezusowi powyższe pytanie, Ten mógł mu odpowiedzieć po prostu: Nie filozofuj! Jesteś uczonym i tego nie wiesz? Tymczasem Pan Jezus...

Słowo na niedzielę

„Nie przechodźcie z domu do domu” /por. Łk 10/ Uczniowie posyłani przez Jezusa na tzw. misje otrzymali wiele konkretnych zaleceń. Część dotyczyła samego przekazu Dobrej Nowiny. Inne wskazówki odnosiły się do zachowań pośród ludzi...

Słowo na niedzielę

„Panie, czy chcesz, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” /por. Łk 9/ Na reakcje uczniów Pana Jezusa, które można opisać jednym słowem jako odwetowe, On sam reaguje całkiem, ale to całkiem inaczej. Skąd owa siła do nie odpła...

Słowo na niedzielę

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je” /por. Łk 9/ Znów otrzymujemy Boże ostrzeżenie: Nie szukaj w życiu tzw. świętego spokoju! Ułuda życia bez walki i trudności to pokusa, która, jeśli się jej poddamy, zniszczy nas. Bezru...

Słowo na niedzielę

„Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” /por. J 16/ Nawet sam Pan Jezus zakładał ciągły rozwój duchowy swoich uczniów. Nie jest więc dobrze, kiedy dorośli chrześcijanie przyjmują w swoich praktykach religijnych postawę bier...

Słowo na niedzielę

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” /por. J 14/ To coś fantastycznego, że mamy takiego Orędownika. Samego Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami. Człowiek po prostu stał się sprawą dla Boga. O każdym czł...

Słowo na niedzielę

„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi” /por. Łk 24/ Czy nie warto nauczyć się właśnie takiego zachowania? Pan Jezus w chwili rozstania błogosławi swoim uczniom. My też winniśmy czynić podobnie. A zatem zapytajmy samych si...