Kiedy ruszy linia autobusowa

Kiedy ruszy linia autobusowa

Po pewnych opóźnieniach formalnych w urzędzie marszałkowskim, najpóźniej w połowie marca powinien zostać wyłoniony przewoźnik na linii użyteczności publicznej Kraków – Myślenice, na dofinansowanie której wojewoda przeznaczył 280 tys. zł. Jednocześnie na trasie Kraków-Myślenice oczekiwane są również autobusy prywatnego przewoźnika, który zabiega o zezwolenie u marszałka województwa małopolskiego.

Organizatorem tzw. linii użyteczności publicznej będzie samorząd wojewódzki, gdyż zgodnie z przepisami, transport między powiatami należy do jego zadań własnych.

Przewoźnikiem na tej linii może być każdy zainteresowany przedsiębiorca, który dysponuje odpowiednim taborem. W tym roku będą to cztery kursy dziennie, przy czym na trasie z Krakowa do Myślenic autobus będzie zajeżdżał również do Mogilan, tak, aby przeciwdziałać „wykluczeniu komunikacyjnemu” mieszkańców tej miejscowości. Środki rządowe na dofinansowanie przewozów lokalnych służą likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, stąd pomysł włączenia Mogilan do rozkładu jazdy. Cały przejazd wydłuży to zaledwie o kilka minut.

- Przewozy autobusowe, o które zabiegamy w imieniu naszych mieszkańców, to sprawa bardzo sformalizowana i niełatwa. Przez ostatnią dekadę nic się w tej sprawie nie zmieniło, gdyż nie było wystarczającej determinacji ze strony ówczesnych samorządowców. Dzisiaj, kiedy pojawiła się realna szansa na pilotażowe uruchomienie takich przewozów do Krakowa, zgodnie z postulowanym przez pasażerów standardem, musimy zrozumieć, że szereg formalności po stronie urzędów i przedsiębiorców powoduje spodziewane opóźnienia. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z deklaracją urzędników urzędu marszałkowskiego lada dzień spodziewamy się wydania zezwolenia na linię prywatną oraz ogłoszenie postępowania na wybór operatora linii użyteczności publicznej w ramach kursów dofinansowanych przez wojewodę, o czym będziemy informować – mówi wiceburmistrz Mateusz Suder

Nowy, prywatny przewoźnik, który wchodzi na trasę Myślenice – Kraków, złożył już wszystkie dokumenty i uzyskał niezbędne opinie, tak że na dniach można spodziewać się pozytywnej decyzji w tej sprawie. Zapewne jeszcze w marcu pojawią się na trasie autobusy, które znacząco poprawią komunikację na trasie Myślenice – Kraków, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)