8 maja: Kino Muza

„Praziomek” - 8 maja godz. 15.00, 17.00, 9 maja godz. 15.00, 17.00

„Wywiad z Bogiem” - 8 maja godz. 19.00, 9 maja godz. 19.00

„Przemytnik” - 8 maja godz. 21.00, 9 maja godz. 21.00

„Manu bądź sobą” - 10 maja godz. 17.00, 14 maja godz. 17.00, 15 maja godz. 17.00

„Miłość i miłosierdzie” - 10 maja godz. 19.00, 14 maja godz. 19.00, 15 maja godz. 19.00

„Hellboy” - 10 maja godz. 21.00, 14 maja godz. 21.00, 15 maja godz. 21.00