Chleb Zakopiański i Echo Krakowa.

Chleb Zakopiański i Echo Krakowa.

 Rok 1981. Jeden z kiosków spożywczych Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów (MHSI) - Oddział Kraków przy ul. Słowackiego w Myślenicach. W ówczesnych latach tego typu kiosków było kilka w mieście. W godzinach popołudniowych dostarczano do nich ciepłe pieczywo z piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Myślenicach, mieszczącej się wówczas przy ulicy Konopnickiej. Jego transport do myślenickich kiosków spożywczych odbywał się m.in. dwukołowymi metalowymi wózkami, wyłożonymi grubymi kartonami, okrytymi białym płótnem. Szczególnym uznaniem cieszył się chleb „zakopiański”. Ciepły chleb wypiekany w godzinach popołudniowych był wówczas perełką w ofercie handlowej dla myśleniczan. Tak samo również wyczekiwano na popołudniowe dostawy gazety „Echo Krakowa” do myślenickich kiosków prowadzonych przez Ruch. Ależ to były perełki. Po tę gazetę i chleb „zakopiański” ustawiały się nieraz kolejki klientów oczekujących na ich dostawę. Autor zdjęcia Józef Stanisław Błachut.