Kolej na Myślenice

Kolej na Myślenice

W piątek, 24 marca, na myślenickim Rynku, została podpisana umowa dotycząca wykonania projektu połączenia kolejowego Kraków – Myślenice.

Celem projektu jest m.in. pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Umowę podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ireneusz Merchel w obecności burmistrza Jarosława Szlachetki, wojewody Łukasza Kmity, posłów Władysława Kurowskiego i Filipa Kaczyńskiego, radnych sejmiku wojewódzkiego i samorządowców ziemi myślenickiej oraz zaproszonych gości.

- Nasze marzenia i ambicje stają się faktem. Dzięki rządowemu programowi Kolej Plus, dobrym decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego i naszej determinacji jesteśmy o krok od połączenia siły Krakowa z potencjałem Myślenic. To dzięki dokumentacji projektowej będzie mogło powstać nowe połączenie kolejowe, które przybliży te dwa ważne małopolskie miasta. Dzięki kolei naszym mieszkańcom zapewnimy w końcu szybki, bezpieczny i ekologiczny transport kolejowy w codziennych podróżach do szkoły, na studia, do pracy czy do instytucji publicznych. Dla Myślenic i całej „Ziemi Myślenickiej” połączenie kolejowe to będzie coś na miarę legendarnego „Złotego Pociągu”. To dla nas szansa na rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. Szanowni Państwo Kolej na Myślenice! – powiedział w czasie podpisania umowy nie kryjąc satysfakcji burmistrz Jarosław Szlachetka.

Podpisanie tej umowy jest pierwszym niezbędnym krokiem, aby zrealizować tak potrzebną i oczekiwaną inwestycję.- Pierwsze słowa podziękowania skieruję w stronę rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, bo przecież to jego rząd podjął decyzję o powstaniu programu Kolej+, programu, który dotyczy lokalnych połączeń kolejowych miast, które posiadają powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt, który dziś podejmujemy, jest projektem, który sięga daleko w przyszłość, jest projektem strategicznym i koniecznym, po to, aby nie tylko ożywiać ruch na trasach kolejowych wokół Krakowa, ale również ruch, który wychodzi w głąb naszego regionu. Bardzo się cieszę z dzisiejszego wydarzenia i jestem wielkim optymistą, że przy takiej liczbie osób wspierających uda nam się to zrealizować – powiedział podczas spotkania Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Głos zabrał również poseł ziemi myślenickiej Władysław Kurowski: - To historyczna chwila, a dokładnie mówiąc kolejna jej odsłona. Trzeba bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzisiejszego wydarzenia, a więc rządowi, marszałkom województwa, samorządowcom i wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają tę niezwykle ważną dla nas inwestycję. Szanowni państwo to wielka chwila dla nas, dla myśleniczan, dla całej ziemi myślenickiej, ale również dla wszystkich gmin i samorządów, które leżą na trasie, jaką będzie przebiegała ta linia. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tym dziele, jakim jest budowa linii kolejowej z Myślenic do Krakowa.

W ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. w całej Małopolsce powstać ma ponad 60 km linii kolejowych. W całej Polsce będzie to 1200 km linii kolejowych. Rząd poprzez przyjęcie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku podjął działania, których celem jest  wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, przez uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski. W województwie małopolskim do programu, po ocenie formalnej, zakwalifikowano 5 projektów: 4 znalazły się na liście podstawowej, a 1 na liście rezerwowej. Ich łączna wartość szacunkowa to1 296 mln zł.

- Umowa Województwa Małopolskiego z Polskimi Liniami Kolejowymi opiewa na kwotę ponad 152 milionów złotych, przy czym 84% pokryją środki z rządowego programu Kolej +, natomiast deklarujemy 16% wkładu własnego – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Jak podkreślił obecny na myślenickim Rynku wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka:- Dzisiaj historyczna chwila dla Myślenic i dla Małopolski - 3 nowe linie połączą Kraków, w tym ta do Myślenic, dzięki dużej determinacji burmistrza Jarosława Szlachetki. Dziękuję parlamentarzystom, że zabiegali w sejmie o tą sprawę, a Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiego, że podjął te odważne decyzje. Dzisiaj pokazujemy, że dotrzymujemy słowa - Małopolska stawia na kolej, o czym świadczy rekordowa ilość przewiezionych pasażerów - było ich 16,5 mln. Kolej skraca czas dojazdu do szkoły i pracy, a podatki, które są inwestowane w Małopolsce są dobrze inwestowane w regionie i w samych Myślenicach. Ważne jest to, że chcemy ten projekt realizować.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.