Kolejne laptopy dla uczniów

Gmina 13 kwietnia 2021 Wydanie 14/2021
Kolejne laptopy dla uczniów
Na zdjęciach burmistrz Jarosław Szlachetka wraz z Robertem Bylicą, radnym sejmiku województwa małopolskiego wręczają laptopy dyrektorom szkół: Tadeuszowi Jarząbkowi i Marii Mikołajczyk (zdjęcie poniżej)

Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Dofinansowanie na zakup laptopów wyniosło 74 999,87 zł.

- Pozyskane środki pozwoliły na zakup kolejnych 28 komputerów dla uczniów 18 szkół podstawowych z terenu gminy Myślenice. Całkowita wartość zakupionych komputerów to 74 390,40 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pokryło całą kwotę. Cieszę się, że skutecznie wzmacniamy nasz budżet środkami zewnętrznymi na różnych płaszczyznach, a rozwój edukacji w tych trudnych czasach jest dla nas jednym z priorytetów – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Wniosek gminy Myślenice w Pakiecie Edukacyjnym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej został wysoko oceniony, plasując się na trzecim miejscu na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.

- Województwo Małopolskie łącznie na Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przekazało ponad 8 milionów złotych, a te środki mają na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach na terenie całego województwa. To ważne, że Gmina Myślenice aplikuje w konkursie i pozyskuje nowoczesny sprzęt w postaci laptopów, który przysłuży się rozwojowi edukacji i wsparciu nauki zdalnej - dodał podczas oficjalnego przekazania dyrektorom nowych komputerów Robert Bylica, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Realizacja projektu pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe.